Zprávy z Ukrajiny – čtvrtek 23. února 2023

K výročí ruské invaze na Ukrajinu posílají polský provinciál Łukasz Wiśniewski OP a ukrajinský provinční vikář Jarosław Krawiec OP společný dopis dominikánské rodině. Dominikánské rodině v polské provincii poslali podobný dopis, který vzhledem k výraznému opakování nepřekládáme.

Milé sestry, milí bratři,

24. února uplyne rok od začátku války v plném rozsahu na Ukrajině. Snad nikdo z nás nečekal, že se tak rychle stane největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od konce 2. světové války. To, co se děje na Ukrajině, zasahuje lidská srdce i v nejzazších koutech naší planety. Nedokázali jsme si představit, že v době, která vypadala tak klidně a bezpečně, ozbrojená agrese Ruska proti nezávislé a svobodné zemi, jakou je Ukrajina, může být tak brutální a přinést tak nezměrné lidské utrpení. Během posledního roku jsme s bolestí sledovali každodenní ničení domů a ulic ukrajinských měst a vesnic. Mnoho z nás plakalo spolu s těmi, kteří přišli o své blízké. Byli jsme s lidmi, kteří utíkali před hrůzou smrti, a dělali jsme všechno, abychom pomohli ukrajinským matkám, dětem, seniorům a nemocným. Tolik rodin přijalo do svých domovů uprchlíky poznamenané válkou. Našli útočiště a starostlivou péči i v mnoha dominikánských klášterech a komunitách. Proto dnes chceme vděčně volat k Bohu slovy žalmu 68,7: „Bůh zjednává opuštěným domov, vězně vyvádí k šťastnému životu“.

Milé sestry a milí bratři, tímto krátkým dopisem srdečně děkujeme každému z vás za všechny projevy soucitu a solidarity s Ukrajinou. My, bratři a sestry zůstávající na Ukrajině, už od prvních dnů války zakoušíme vaši blízkost. Mnoho z vás, hlavně na sociálních sítích, používalo heslo: „Mám rodinu na Ukrajině.“ A opravdu, ukázali jste nám svou podporou, modlitbou a péčí, že skutečně jsme bratry a sestrami ve Svatém Otci Dominiku.

Naše služba milosrdenství vůči tolika obětem této války, údržba klášterů a kostelů, a také pokračování v dílech vedených naším Řádem na Ukrajině už po mnoho let, to všechno by bylo nesmírně těžké nebo dokonce nemožné bez finanční podpory od provincií, klášterů bratří i sester, farností, dominikánských laických sdružení a tolika jednotlivých lidí dobré vůle. Děkujeme vám za to! Jsme také vděční a oceňujeme angažovanost sester, bratří i laiků našeho Řádu v organizaci různorodé pomoci Ukrajině, a také odvahu v osobní službě uprchlíkům na hraničních přechodech, nádražích a letištích a v cestách s humanitární pomocí do země zasažené válkou. Nemůžeme vynechat ani množství velmi důležitých kazatelských a modlitebních iniciativ, působení v médiích, poutí, setkání a konferencí organizovaných v dominikánských školách a na univerzitách, koncertů, výstav a uměleckých vystoupení spojených se situací na Ukrajině.

Když prožíváme toto smutné výročí, nezapomínáme ani na naše sestry a bratry trpící kvůli válkám, ozbrojeným konfliktům a živelních pohrom v jiných částech světa. Jsme s vámi a chceme sdílet i vaši bolest.

Jsme vděčni milosrdnému Bohu za každého z vás a pokorně prosíme za neustálou modlitbu za Ukrajinu!

Vaši bratři ve Svatém Otci Dominiku

Łukasz Wiśniewski OP, provinciál Polské dominikánské provincie

Jarosław Krawiec OP, vikář vikariátu Ukrajiny

Varšava a Kyjev, 23. února 2023

Přeložil fr. Václav Veselský OP

Předchozí dopis je ze středy 22. února. Můžete také přejít na seznam dopisů.

Pokud chcete přispět na pomoc Ukrajině přímo přes tamní dominikány, budou Vám vděční oni i ti, kterým pomáhají!