Nové knihy nakladatelství Krystal OP

Nakladatelství Krystal OP vydalo tři nové knihy. Jako dvanáctý svazek edice Patristika vyšlo jedno z nejznámějších děl svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého): dialog O kněžství s komentářem a úvodní studií Jiřího Pavlíka. Jan v něm představuje vysoké hodnoty kněžské služby, vykresluje moc a důstojnost kněžství, ale také jeho nároky a rizika. Text je důležitým svědectvím toho, jak církev tehdejší doby pohlížela na kněžský úřad a jak se v dějinách církve postupně utvářelo pojetí církevní autority. Ukázku najdete na blogu.

Práce na novém českém překladu Teologické sumy přinesla další svazek: traktát o Boží vládě nad tvory (STh I, q. 103–105). Tomáš zde rozebírá způsob, jakým Bůh projevuje svou prozřetelnost. Nejprve pojednává o řízení věcí obecně a poté rozebírá konkrétní účinky božského řízení. Překlad, úvodní studii a poznámky vypracoval Tomáš Machula – viz ochutnávku na blogu.

V edici Dominicana vyšla knížka Jordána Saského O počátcích Řádu kazatelů, autentické svědectví druhého magistra řádu o životě svatého Dominika a počátcích řádu. Patří k hlavním zdrojům poznání historie řádu a jeho zakladatele a stala se také podkladem pro sepsání řady pozdějších legend.