Křížová cesta od anonymního autora

Toto rozjímání křížové cesty není pouhým doprovázením Ježíše na jeho cestě na Kalvárii. Je to spíš pozvání k naší vlastní křížové cestě, po níž kráčíme životem společně s Ježíšem, my v něm, a on v nás. Rozjímání sepsal ve 20. století v Římě anonymní autor, který působil jako formátor a představený kněží a řeholníků. Ochutnávku najdete na blogu.