Praedicator Gratiae a milost kázání v církvi

Reakce Magistra řádu Gerarda Timonera na dopis Praedicator Gratiae Sv. otce Františka

Dominikánská rodina je nesmírně vděčná našemu Svatému otci, papeži Františkovi, za Praedicator Gratiae, inspirativní a povzbudivý list řádu u příležitosti osmistého výročí dies natalis svatého Dominika z Caleruegy. Titul tohoto dopisu připomíná historickou událost, kdy papež Honorius III. potvrdil kázání jako poslání řádu a označil Dominika a jeho bratry z Toulouse jako „kazatele“. Papež František ve svém listu potvrzuje, že kazatel milosti je titul sv. Dominika, jenž „nejvíce souzní s charizmatem a posláním řádu, který jím byl založen“, tj. s milostí kázáníkázáním milosti.

Děkujeme Svatému otci za to, že je pro nás Petrem, aby nás utvrzoval ve víře (Lk 22, 32). Děkujeme papeži Františkovi za pozdrav rodině svatého Dominika. Vybavujeme si, jak Dominik z Caleruegy a František z Assisi položili svaté společenství a přátelství do základů evangelizace v jejich časech. Děkujeme papeži Františkovi za jeho starostlivou péči a bratrskou blízkost našemu řádu, a opětujeme pozdrav jemu a celému jezuitskému společenství u příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly, které se slaví v tomtéž roce Páně 2021. Je známo, že podstatným momentem tohoto milostiplného okamžiku obrácení byla jeho otázka: „Co kdybych udělal to, co udělal svatý František? Nebo to, co udělal svatý Dominik?“

Je opravdu úžasné, že v této prozřetelnostní souhře jubileí píše spolubratr Ignáce, který si jako první papež zvolil jméno František, list rodině Dominika!

Slova Svatého otce „pozdrav prodchnutý modlitbou … všem členům této velké rodiny, která zahrnuje kontemplativní život a apoštolskou práci mnišek a řeholních sester, kněžských a laických společenství, sekulárních institutů a hnutí mládeže“ ukazují, že rodina kazatelů zahrnuje téměř všechny stavy života v církvi. Díla učenců, básníků a mystiků, stejně jako díla umělců, charitativní práce a soucit projevovaný členy různých větví rodiny jsou rozpoznány jako formy nebo různé „žánry“ kázání. Členové dominikánské rodiny, jejichž hlas byl umlčen mučednictvím, jsou nám představeni jako mimořádně výmluvná forma kázání. Svatý Dominik „mluvící buď s Bohem, nebo o Bohu“ byl vtělením synergie kontemplace a akce, příkladem učedníka-misionáře, který byl poslán, aby následoval a kázal cestu evangelia. Stojí za úvahu, proč Svatý otec raději používá výraz misionář-učedník. Papež František nás možná nabádá, abychom si uvědomili, že Bůh, který nás posílá na misie, je tentýž Bůh, který je všudypřítomný a stále nás zve, abychom ho následovali jako učedníci.

Bratr Gerard Francisco Timoner III, O.P., Magistr řádu,
24. května 2021, Památka přenesení ostatků našeho otce Dominika