Postní rekolekce

Velikonoční tajemství Krista ve světle Starého zákona

Audiozáznamy postních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze:

Izaiáš

fr. Irenej Šiklar, 23. 2. 2021

Stáhnout nahrávku

Zachariáš

fr. Kliment Mikulka, 2. 3. 2021

Stáhnout nahrávku

Ezechiel & Daniel

fr. Rafael Tresa, 9. 3. 2021

Stáhnout nahrávku

Jeremiáš

fr. Filip Boháč, 16. 3. 2021

Stáhnout nahrávku

Jonáš

fr. Blažej Matusiak, 23. 3. 2021

Stáhnout nahrávku