Postní rekolekce

Velikonoční tajemství Krista ve světle Starého zákona

Audiozáznamy postních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze:

Izaiáš

fr. Irenej Šiklar, 23. 2. 2021

Stáhnout nahrávku

Připravujeme:

Zachariáš fr. Kliment Mikulka, 2. 3.
Ezechiel & Daniel fr. Rafael Tresa, 9. 3.
Jeremiáš fr. Filip Boháč, 16. 3.
Jonáš fr. Blažej Matusiak, 23. 3.