Podíl na kříži a vzkříšení

fr. Timothy Radcliffe OP

Jádrem naší víry je kříž, obraz naprosto zranitelné osoby trpící až k smrti. Ale když Ježíš vstane z mrtvých, stále má na sobě rány. V Lukášově evangeliu říká: „Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já“ (24, 39). A v Janově vyprávění o vzkříšení: „Přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ‚Pokoj vám.‘ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok“ (20, 19–20). Když se vrátí Tomáš, chce jen vidět Ježíšovy rány a dotknout se jich. I vzkříšený Kristus je zraněný. Jeho utrpení a smrt nezůstanou prostě za ním coby dřívější fáze jeho příběhu – jako se to stane s naším dětstvím, když dospějeme.

James Alison napsal: „Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo svobodné navrácení celého života a smrti, jež skončily o Velkém pátku – celek Ježíšova lidství zahrnuje jeho lidskou smrt. A to znamená, že vzkříšený Pán je zároveň i mrtvý a vzkříšený Pán. Ježíš zjevivší se učedníkům nebyl jakýsi šampion, který se jen po zápase osprchoval.“

V prefaci 3. neděle velikonoční se píše, že Ježíš „se jednou provždy stal naším Beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On – Beránek obětovaný – už neumírá, Beránek zabitý žije navěky.“ Latinský originál je ještě paradoxnější: Ježíš je agnus qui vivit semper occisus – „Beránek, který žije navždy zabitý.“ Pokud by zmrtvýchvstalému Pánu už chyběly rány, neměl by s námi teď moc co do činění. Vzkříšení by nám sice třeba slibovalo budoucí uzdravení a věčný život, ale ve svých nynějších bolestech bychom zůstali opuštění. Díky Velikonocům ale už máme podíl na vítězství. On se s námi stále ještě dělí o naše rány, a my už máme podíl na jeho vítězství nad smrtí. I my jsme nyní zraněni a uzdraveni. Když Brian Pierce OP poprvé přijel do peruánských And, překvapily ho všudypřítomné obrazy ukřižovaného a zkrvaveného Krista. Vypadalo to, jako by se víra tamějších obyvatel zastavila před vzkříšením a zůstaly jí jenom obrazy porážky. Ale pak pochopil, že se mýlí. Tyto kříže jsou znameními toho, že vzkříšený Kristus má nyní podíl na jejich ukřižování. Můžeme sebrat odvahu a riskovat zranění.

Francouzský spisovatel Charles Péguy vypráví příběh o člověku, který zemřel a přišel do nebe. Když přišel k zapisujícímu andělu, ten ho požádal: „Ukaž mi své rány.“ On však odpověděl: „Rány? Žádné nemám.“ A anděl řekl: „To ti nikdy nepřipadalo, že stojí za něco bojovat?“

výňatek z knihy Timothyho Radcliffea OP Proč být křesťan?,
kterou vydalo nakladatelství Krystal OP