Olomouc

Olomoucký klášter je formačním domem české provincie. Komunitu tvoří přibližně 10 bratří. V minulosti zde bratři absolvovali noviciát i celé studium, v současné době zde čeští a slovenští bratři studenti tráví dvouletý cyklus filosofických studií.

Při klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se schází živá komunita věřících. Bratři se intenzivně věnují pastoraci mládeže, rodin a zpovědní službě, někteří vyučují na školách.

Mše svaté

Pondělí–pátek: 6.00 (mimo prázdniny) a 18.00
Sobota: 18.00
Neděle: 9.30 a 18.00

Kontakt

Klášter dominikánů Olomouc
Slovenská 578/14, 779 00 Olomouc

olomouc@op.cz

Přejít na web

Dominikánský klášter v Olomouci vznikl již ve 20. letech 13. století, a to u kostela svatého Michala. Po josefínských reformách připadla budova kláštera semináři a bratři se přestěhovali do zrušeného františkánského kláštera na  Bělidlech. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je zajímavá gotická síňová stavba se stanovou střechou, současnou podobu získal po  povodních v roce 1997.