Liturgie

Svatý Dominik označil slavení liturgie za jeden z hlavních úkolů dominikánského povolání. V liturgii, především v eucharistii, se zpřítomňuje tajemství spásy. Slavením liturgie se tohoto tajemství účastníme, nazíráme na ně a v kázání či svědectví života je pak zvěstujeme ostatním, aby i oni poznali Krista a skrze svátosti se s ním spojili. V liturgii spolu s Kristem oslavujeme Boha a prosíme ho za celou církev i za potřeby a spásu celého světa. Proto je slavení liturgie středem a srdcem celého našeho života a také zdrojem naší jednoty. S liturgií je těsně spjato naše poslání kázat, které z liturgie vychází a dovršuje se v ní, vždyť křesťanský život se rodí, živí a posiluje právě slovem a svátostmi.

Liturgie hodin

Liturgie hodin je odpovědí na evangelní výzvu k neustálé modlitbě (Lk 18, 1; 21, 36). Pro dominikány je navíc následováním příkladu svatého Dominika, který byl doma i na cestách, ve dne i v noci vytrvalý v slavení božského oficia i v modlitbě a s velkou zbožností slavil božská tajemství.

Liturgie hodin je oficiální liturgická modlitba římskokatolické církve. Je to modlitba celého Božího lidu, jejímž cílem je posvětit veškerý čas. Texty k denní modlitbě církve jsou obsaženy v liturgické knize nazývané breviář. Hlavními pilíři každodenního oficia jsou ranní chvály a večerní chvály (nešpory), mezi další části patří uvedení do první modlitby dne, modlitba se čtením, modlitba uprostřed dne a modlitba před spaním (kompletář).

Základní struktura jednotlivých hodinek sestává z hymnu, po němž následuje zpěv nebo recitace žalmů, potom delší nebo kratší čtení Písma svatého a případně kantika a prosby.

Zveme ke společnému slavení

V našich klášterech slavíme mši svatou a některé části liturgie hodin veřejně a zveme k ní všechny věřící. Informace o bohoslužbách najdete na stránkách jednotlivých komunit.

K modlitbě liturgie hodin se můžete připojit také individuálně, a přesto ji slavit ve společenství s celou církví. Každý, kdo se modlí breviář, se přidružuje k Ježíši, jenž se za nás přimlouvá u Otce, k andělům velebícím Boha v nebi a k církvi všech míst a dob, která Boha bez přestání oslavuje.

Dominikánský breviář

Čeští dominikáni užívají vlastní český překlad breviáře, jehož základem je Renčův překlad žalmů a překlad hymnů římského hymnáře. Tento breviář byl i spolu s řádovými doplňky vydán péčí České dominikánské provincie v letech 2000–2015.

On-line verze
Aplikace pro Android
– v aplikaci nutno nastavit jazyk čeština–dominikánský

Dominikánský ritus

Dominikánský ritus je mimořádná (předkoncilní) forma mše svaté, která vychází z naší řádové liturgické tradice. Příležitostně jej užíváme, a to jak pro věřící, kterým je tato forma liturgie blízká, tak pro zachování kontinuity v rámci živé liturgické spirituality řádu. Obvyklou formou slavení mše svaté v našich kostelech je však římský ritus reformovaný Druhým vatikánským koncilem.

Texty o liturgii

Další informace o liturgii najdete na stránkách liturgie.cz

Téma liturgie také zpracováváme v knihách našeho nakladatelství Krystal OP, které vycházejí v ediční řadě Liturgie a v časopisu Amen: čísla Liturgie, Mše svatá, Eucharistie; volně přístupné články Breviář, Liturgická modlitba. Liturgii a liturgice jsou věnována čísla revue Salve 2/2008, 2/2012, 2/2014 a 1/2016.

Jako zcela zásadní text, který jde k jádru liturgického dění, doporučujeme knihu Jeana Corbona Liturgie pramene.

Dominikánské liturgické texty najdete zde.