Život – impulsy

Mezi nadějí a bázní

Sacramentum jako proroctví

Synodalita

Korunou činnosti je zření

Kázání magistra Řádu bratří kazatelů na růžencové pouti v Uherském Brodě

O modlitbě v Sumě svatého Tomáše

Ochutnávka z říjnového OPuscula

Boží láska k člověku a spása pokáním

Úryvek z Katechezí Kyrilla z Jeruzaléma, které byly vydány v nakladatelství Krystal OP

Stvořenost člověka

Výňatek z úvodní studie k traktátu o stvoření člověka Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP

O habitech v Teologické sumě

Výňatek z úvodní studie k traktátu o habitech Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP

Jeruzalém jako mateřská církev

Z projevu jeruzalémského latinského patriarchy Pierbattisty Pizzabally OFM přetištěného v Salve 4/2020 – Jeruzalém.

Praedicator Gratiae a milost kázání v církvi

Reakce Magistra řádu Gerarda Timonera na dopis Praedicator Gratiae Sv. otce Františka. (24. května 2021)

Dopis Svatého otce Františka k jubileu

Dopis papeže Svatého otce Františka k 800. výročí „narození pro nebe“ svatého Dominika. (24. května 2021)

Pierre Claverie OP – otevřenost pravdě

Rozhovor o nové knize nakladatelství Krystal OP.

Žena v církvi

Záznam debaty Dominikánské 8 (9. června 2021). Hosté: Ludmila Böhmová, Kristina Koldinská, Angelika Pintířová, Francesca Šimuniová. Moderuje Martin Bedřich

Adolf Kajpr

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. června 2021). Hosté: Petr Havlíček SJ, Jaroslav Šebek. Moderuje Filip Boháč OP

O sebekontrole v mluvení

Výňatek z Dopisu o třech základních řeholních slibech, který napsal Humbert z Romans a vydalo nakladatelství Krystal OP.

Se žlutou hvězdou

Záznam uvedení knihy Se žlutou hvězdou v prázdném kupé v Dominikánské 8 (30. května 2021). Hosté: Lydie Tischlerová, Petr Vizina, David Holub. Moderuje Klára Jirsová

Eucharistie obsahuje samotného Krista, který trpěl

Výňatek z úvodní studie k traktátu o eucharistii Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP.

Žít a umírat v perspektivě Velikonoc

Výňatek z knihy Jeana-Jacquese Pérennèse OP „Pierre Claverie. Vstříc setkání s druhým“, kterou vydalo nakladatelství Krystal OP.

Antonín Mandl

Záznam debaty Dominikánské 8 (27. května 2021). Hosté: Jiří Šimon Cieslar, Anna Hradilková, Pavel Kuneš, Václav Vacek, Moderuje Jan Rückl

Mezi nadějí a bázní

Synodalita

Kázání magistra Řádu bratří kazatelů na růžencové pouti v Uherském Brodě

Boží láska k člověku a spása pokáním

Úryvek z Katechezí Kyrilla z Jeruzaléma, které byly vydány v nakladatelství Krystal OP

O habitech v Teologické sumě

Výňatek z úvodní studie k traktátu o habitech Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP

Praedicator Gratiae a milost kázání v církvi

Reakce Magistra řádu Gerarda Timonera na dopis Praedicator Gratiae Sv. otce Františka. (24. května 2021)

Pierre Claverie OP – otevřenost pravdě

Rozhovor o nové knize nakladatelství Krystal OP.

Adolf Kajpr

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. června 2021). Hosté: Petr Havlíček SJ, Jaroslav Šebek. Moderuje Filip Boháč OP

Se žlutou hvězdou

Záznam uvedení knihy Se žlutou hvězdou v prázdném kupé v Dominikánské 8 (30. května 2021). Hosté: Lydie Tischlerová, Petr Vizina, David Holub. Moderuje Klára Jirsová

Žít a umírat v perspektivě Velikonoc

Výňatek z knihy Jeana-Jacquese Pérennèse OP „Pierre Claverie. Vstříc setkání s druhým“, kterou vydalo nakladatelství Krystal OP.

Sacramentum jako proroctví

Korunou činnosti je zření

O modlitbě v Sumě svatého Tomáše

Ochutnávka z říjnového OPuscula

Stvořenost člověka

Výňatek z úvodní studie k traktátu o stvoření člověka Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP

Jeruzalém jako mateřská církev

Z projevu jeruzalémského latinského patriarchy Pierbattisty Pizzabally OFM přetištěného v Salve 4/2020 – Jeruzalém.

Dopis Svatého otce Františka k jubileu

Dopis papeže Svatého otce Františka k 800. výročí „narození pro nebe“ svatého Dominika. (24. května 2021)

Žena v církvi

Záznam debaty Dominikánské 8 (9. června 2021). Hosté: Ludmila Böhmová, Kristina Koldinská, Angelika Pintířová, Francesca Šimuniová. Moderuje Martin Bedřich

O sebekontrole v mluvení

Výňatek z Dopisu o třech základních řeholních slibech, který napsal Humbert z Romans a vydalo nakladatelství Krystal OP.

Eucharistie obsahuje samotného Krista, který trpěl

Výňatek z úvodní studie k traktátu o eucharistii Teologické sumy Tomáše Akvinského, který vydalo nakladatelství Krystal OP.

Antonín Mandl

Záznam debaty Dominikánské 8 (27. května 2021). Hosté: Jiří Šimon Cieslar, Anna Hradilková, Pavel Kuneš, Václav Vacek, Moderuje Jan Rückl