Život – impulsy

Neděle

Záznam debaty Dominikánské 8 (23. února 2021). Hosté: Pavel Hošek, Vojtěch Prokeš, Martina Špinková. Moderuje Josef Prokeš

Postní rekolekce

Velikonoční tajemství Krista ve světle Starého zákona: audiozáznamy postních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Potřebuje Bůh naše bohoslužby?

Výňatek z článku Victora Whitea OP „Moderní psychologie a funkce symbolů“.

Myšlenky křesťanů prvních staletí

Rozhovor s Davidem Vopřadou o nových knihách nakladatelství Krystal OP

Až proroctví ustane, lid zpustne

Výňatek z úvodu Tomáše Machuly k traktátu „O mimořádných darech Ducha v Teologické sumě“.

Tomáš Akvinský, muž kontemplace a rozjímání

Výňatek z knihy Jeana-Pierra Torrella OP: Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo.

Patřit k církvi

Záznam debaty Dominikánské 8 (21. ledna 2021). Hosté: Denisa Červenková, Martin Staněk. Moderuje Ludvík Grundman

Fratelli tutti

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. ledna 2021). Hosté: Lukáš Nosek, Josef Prokeš, Petr Štica. Moderuje Filip Boháč

Tříkrálové kázání k jubileu sv. Dominika

Fr. Lukáš Fošum OP, 6. ledna 2021.

Promluva na Zjevení Páně

Kázání svatého Augustina z knihy Svatý Augustin. Vánoční promluvy.

Vánoční zamyšlení

fr. Antonín Krasucki OP

Vánoční poselství magistra řádu

Vánoční poselství magistra řádu fr. Gérarda Timonera z 20. prosince 2020.

Mluvit s Bohem nebo o Bohu

Z knihy Vladimíra Koudelky OP o svatém Dominikovi

Církev a stát v Polsku

Záznam debaty Dominikánské 8 (30. listopadu 2020). Hosté: Tomasz Dostatni, Rudolf Vévoda. Moderuje Martin Bedřich

Panna Maria Koronovaná

fr. Kliment Mikulka OP

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR

Neděle

Záznam debaty Dominikánské 8 (23. února 2021). Hosté: Pavel Hošek, Vojtěch Prokeš, Martina Špinková. Moderuje Josef Prokeš

Potřebuje Bůh naše bohoslužby?

Výňatek z článku Victora Whitea OP „Moderní psychologie a funkce symbolů“.

Až proroctví ustane, lid zpustne

Výňatek z úvodu Tomáše Machuly k traktátu „O mimořádných darech Ducha v Teologické sumě“.

Patřit k církvi

Záznam debaty Dominikánské 8 (21. ledna 2021). Hosté: Denisa Červenková, Martin Staněk. Moderuje Ludvík Grundman

Tříkrálové kázání k jubileu sv. Dominika

Fr. Lukáš Fošum OP, 6. ledna 2021.

Vánoční zamyšlení

fr. Antonín Krasucki OP

Mluvit s Bohem nebo o Bohu

Z knihy Vladimíra Koudelky OP o svatém Dominikovi

Panna Maria Koronovaná

fr. Kliment Mikulka OP

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Postní rekolekce

Velikonoční tajemství Krista ve světle Starého zákona: audiozáznamy postních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Myšlenky křesťanů prvních staletí

Rozhovor s Davidem Vopřadou o nových knihách nakladatelství Krystal OP

Tomáš Akvinský, muž kontemplace a rozjímání

Výňatek z knihy Jeana-Pierra Torrella OP: Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo.

Fratelli tutti

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. ledna 2021). Hosté: Lukáš Nosek, Josef Prokeš, Petr Štica. Moderuje Filip Boháč

Promluva na Zjevení Páně

Kázání svatého Augustina z knihy Svatý Augustin. Vánoční promluvy.

Vánoční poselství magistra řádu

Vánoční poselství magistra řádu fr. Gérarda Timonera z 20. prosince 2020.

Církev a stát v Polsku

Záznam debaty Dominikánské 8 (30. listopadu 2020). Hosté: Tomasz Dostatni, Rudolf Vévoda. Moderuje Martin Bedřich

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR