Život – impulsy

Kázání fr. Gabriela (mA29br)

Kázání na 1. čtení (Iz 45,1.4-6) 29. neděle během roku, cyklus A.

O čem bys kázal?

Komentáře k nedělním liturgickým čtením

Závislosti

Dominikánská 8 (15. října 2020): Přednáška francouzské psychiatričky Pauline Moisson de Vaux

Fake news

Záznam debaty Dominikánské 8 (12. října 2020). Hosté: Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka. Moderuje Veronika Sedláčková.

Zneužívání

Záznam debaty Dominikánské 8 (7. října 2020). Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Naděje v dějinách

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. října 2020). Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, Tomáš Petráček

Jaké hračky? Růženec zvlášť!

Kázání fr. Lukáše Fošuma na růžencové pouti v Uherském Brodě 4. října 2020.

Světice pro pandemii

Fr. Ludvík Grundman o Dialogu sv. Kateřiny Sienské a pandemii.

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze.

List magistra řádu ke slavnosti sv. Dominika

List magistra řádu na slavnost sv. Dominika 8. srpna 2020.

Kázání fr. Gabriela (mA29br)

Kázání na 1. čtení (Iz 45,1.4-6) 29. neděle během roku, cyklus A.

Závislosti

Dominikánská 8 (15. října 2020): Přednáška francouzské psychiatričky Pauline Moisson de Vaux

Zneužívání

Záznam debaty Dominikánské 8 (7. října 2020). Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Jaké hračky? Růženec zvlášť!

Kázání fr. Lukáše Fošuma na růžencové pouti v Uherském Brodě 4. října 2020.

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze.

O čem bys kázal?

Komentáře k nedělním liturgickým čtením

Fake news

Záznam debaty Dominikánské 8 (12. října 2020). Hosté: Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka. Moderuje Veronika Sedláčková.

Naděje v dějinách

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. října 2020). Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, Tomáš Petráček

Světice pro pandemii

Fr. Ludvík Grundman o Dialogu sv. Kateřiny Sienské a pandemii.

List magistra řádu ke slavnosti sv. Dominika

List magistra řádu na slavnost sv. Dominika 8. srpna 2020.