Život – impulsy

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR

Normální normalizace II

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. listopadu 2020). Hosté: Matěj Spurný, Jiří Suk. Moderuje Petr Fischer

Duchovní život v době pandemie

Komentář fr. Benedikta Mohelníka o tom, jak i v době, kdy není možné účastnit se eucharistie, lze stále zůstávat v kontaktu s Bohem.

V čem spočívá význam Dušiček a jak je proměnila současná situace

Duchovní slovo fr. Benedikta Mohelníka OP a  Martiny Viktorie Kopecké, farářky CČSH, v pořadu Vertikála Českého rozhlasu Plus.

Jak chápat podstatu očistce?

Výňatek z knihy „Promluvy o posledních věcech“ Charlese Journeta.

Ty jsi kněz navěky

Záznam debaty Dominikánské 8 (4. listopadu 2020). Hosté: Zdeněk Jančařík, Martin Vaňáč. Moderuje Klára Jirsová.

Skoro modlitby

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. října 2020). Hosté Martin C. Putna, Jana Šrámková. Moderuje Martin Bedřich.

Víra je neotřesitelný základ

Výňatek z knihy „Svatý Jan Chrysostomos: Křestní katecheze“.

Boží Slovo však spoutáno není..!

Audio záznamy kázání bratří z Olomouc na youtube.

Ta malá zrníčka

Zamyšlení fr. Metoděje Němce OP k růžencovému měsíci říjnu.

O čem bys kázal?

Komentáře k nedělním liturgickým čtením.

Závislosti

Dominikánská 8 (15. října 2020): Přednáška francouzské psychiatričky Pauline Moisson de Vaux

Fake news

Záznam debaty Dominikánské 8 (12. října 2020). Hosté: Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka. Moderuje Veronika Sedláčková.

Zneužívání

Záznam debaty Dominikánské 8 (7. října 2020). Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Naděje v dějinách

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. října 2020). Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, Tomáš Petráček

Jaké hračky? Růženec zvlášť!

Kázání fr. Lukáše Fošuma na růžencové pouti v Uherském Brodě 4. října 2020.

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR

Duchovní život v době pandemie

Komentář fr. Benedikta Mohelníka o tom, jak i v době, kdy není možné účastnit se eucharistie, lze stále zůstávat v kontaktu s Bohem.

Jak chápat podstatu očistce?

Výňatek z knihy „Promluvy o posledních věcech“ Charlese Journeta.

Skoro modlitby

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. října 2020). Hosté Martin C. Putna, Jana Šrámková. Moderuje Martin Bedřich.

Boží Slovo však spoutáno není..!

Audio záznamy kázání bratří z Olomouc na youtube.

O čem bys kázal?

Komentáře k nedělním liturgickým čtením.

Fake news

Záznam debaty Dominikánské 8 (12. října 2020). Hosté: Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka. Moderuje Veronika Sedláčková.

Naděje v dějinách

Záznam debaty Dominikánské 8 (1. října 2020). Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, Tomáš Petráček

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Normální normalizace II

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. listopadu 2020). Hosté: Matěj Spurný, Jiří Suk. Moderuje Petr Fischer

V čem spočívá význam Dušiček a jak je proměnila současná situace

Duchovní slovo fr. Benedikta Mohelníka OP a  Martiny Viktorie Kopecké, farářky CČSH, v pořadu Vertikála Českého rozhlasu Plus.

Ty jsi kněz navěky

Záznam debaty Dominikánské 8 (4. listopadu 2020). Hosté: Zdeněk Jančařík, Martin Vaňáč. Moderuje Klára Jirsová.

Víra je neotřesitelný základ

Výňatek z knihy „Svatý Jan Chrysostomos: Křestní katecheze“.

Ta malá zrníčka

Zamyšlení fr. Metoděje Němce OP k růžencovému měsíci říjnu.

Závislosti

Dominikánská 8 (15. října 2020): Přednáška francouzské psychiatričky Pauline Moisson de Vaux

Zneužívání

Záznam debaty Dominikánské 8 (7. října 2020). Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Jaké hračky? Růženec zvlášť!

Kázání fr. Lukáše Fošuma na růžencové pouti v Uherském Brodě 4. října 2020.