Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci

Při příležitosti zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie přinášíme článek od fr. Štěpána Filipa OP vysvětlující širší kontext této události.