Svolání generální kapituly definitorů

Magistr našeho řádu, fr Gerard Timoner III, svolal generální kapitulu definitorů, která bude, dá-li Pán, slavena v Mexiku od 16. července do 8. srpna 2022. Českou provincii bude reprezentovat definitor zvolený provinční kapitulou svolanou od 23. ledna 2022 do Prahy.