Prohlášení provinciála k situaci na Ukrajině

Provinciál České dominikánské provincie se připojuje k prohlášení České biskupské konference ze dne 24. února 2022, které jednoznačně odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a vyjadřuje Ukrajině svou plnou podporu. Morální podporu vyslovuji předsedovi vlády České republiky Petru Fialovi v jeho prohlášeních a jeho krocích.
V rámci dominikánské rodiny vyjádřil provinciál svou podporu a solidaritu bratru Jarosławu Krawiecovi, vikáři dominikánů na Ukrajině, a provinciálům polské a slovenské dominikánské provincie, jejichž bratři na Ukrajině působí.
Dominikáni se připojují k modlitbám, postu a ke sloužení mší svatých za mír. Je třeba se rovněž modlit za politické představitele Evropy a USA, aby dokázali na kritickou situaci odpovídajícím způsobem reagovat. V naší zemi žijí a pracují tisíce občanů ukrajinské národnosti, je proto třeba vyjádřit jim plnou podporu. Je také nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv projevů konfrontace a nenávisti k občanům ruské národnosti, kteří v naší zemi rovněž žijí. Nově vzniklá situace je vážná, a od každého z nás vyžaduje úsilí na cestě k míru a spravedlnosti.

Fr. Lukáš Jan Fošum OP, provinciál České dominikánské provincie