Aktuality

Nové číslo časopisu OPusculum (3/2022)

3. 6. 2022

Vyšlo červnové číslo časopisu OPusculum, které představuje dominikánské komunity a projekty v Uherském Brodě, Rožnově pod Radhoštěm a Bojkovicích. Ochutnávka je na blogu.

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

25. 5. 2022

V nakladatelství Krystal OP vyšel další traktát Teologické sumy „Vtělené Slovo I.“, který obsahuje šest úvodních christologických otázek, jimiž začíná třetí část Sumy (STh III, q. 1–6).

V edici Spiritualita pak vyšel soubor kázání irského dominikána Herberta McCabea OP „Bůh, Kristus a my“.

Na blogu jsou k dispozici ochutnávky z obojího: úryvek z úvodní studie o "ontologické christologii" a kázání o Trojici.

Zprávy z Ukrajiny – druhá řada

6. 5. 2022

Provinční vikář ukrajinských dominikánů, o. Jarosław Krawiec, od předvečeru války až do 8. dubna psal dopisy o životě na Ukrajině. Po velikonočním pobytu mimo Ukrajinu a s ním spojené pauze začíná s novou sérií. Prozatím jsou přeloženy dopisy z 5., 11. a 22. a 29. května, 11. a 27. června, 26. července, 18. srpna, 10. a 31. října, 15. listopadu a zpráva o kněžském svěcení br. Igora Seliščeva. Seznam starších překladů je v příslušné aktualitě.

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

11. 4. 2022

Nakladatelství Krystal OP vydalo tři nové knihy. Jako dvanáctý svazek edice Patristika vyšlo jedno z nejznámějších děl svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého): dialog O kněžství s komentářem a úvodní studií Jiřího Pavlíka. Jan v něm představuje vysoké hodnoty kněžské služby, vykresluje moc a důstojnost kněžství, ale také jeho nároky a rizika. Text je důležitým svědectvím toho, jak církev tehdejší doby pohlížela na kněžský úřad a jak se v dějinách církve postupně utvářelo pojetí církevní autority. Ukázku najdete na blogu.

Práce na novém českém překladu Teologické sumy přinesla další svazek: traktát o Boží vládě nad tvory (STh I, q. 103–105). Tomáš zde rozebírá způsob, jakým Bůh projevuje svou prozřetelnost. Nejprve pojednává o řízení věcí obecně a poté rozebírá konkrétní účinky božského řízení. Překlad, úvodní studii a poznámky vypracoval Tomáš Machula - viz ochutnávku na blogu.

V edici Dominicana vyšla knížka Jordána Saského O počátcích Řádu kazatelů, autentické svědectví druhého magistra řádu o životě svatého Dominika a počátcích řádu. Patří k hlavním zdrojům poznání historie řádu a jeho zakladatele a stala se také podkladem pro sepsání řady pozdějších legend.

Letní škola Tomáše Akvinského 2022

31. 3. 2022

Už je možné se hlásit na druhý ročník Letní školy Tomáše Akvinského, který proběhne 1. - 5. 8. 2022 v klášteře v Tuchoměřicích a bude na téma "stvoření". Více na stránkách nakladatelství Krystal OP.

Zprávy z Ukrajiny

5. 3. 2022

Jarosław Krawiec, provinční vikář ukrajinského vikariátu polské dominikánské provincie, už od předvečeru války na Ukrajině píše dopisy o situaci v Kyjevě a v ukrajinském vikariátu vůbec, které jsou zveřejňovány na stránkách polské dominikánské provincie. Na blogu budeme průběžně uveřejňovat překlady, prozatím výtah z prvních dopisů a celé přeložené dopisy ze 4., 6., 8., 10., 13., 15., 19., 22., 26. a 30. března a 2. a 5. a 8. dubna. Seznam pozdějších dopisů je v novější aktualitě.

Křesťanské hodnoty a okamžik prozření

27. 2. 2022

Včera vyšel článek Benedikta Mohelníka OP o jednom důsledku války na Ukrajině dost podstatném pro mnohé české katolíky i pro celou společnost: https://www.christnet.eu/clanky/6658/prisel_okamzik_prozreni.url

80. výročí mučednické smrti Patrika Kužely

15. 2. 2022

15.2.1942 zemřel v koncentračním klášteře v Osvětimi bratr Patrik Kužela. Na blogu o něm přinášíme článek, který vyšel v OPusculu 11/2012.

80. výročí úmrtí Emanuela Šnabla OP

1. 2. 2022

1.2.1942 odešel k Pánu bratr spolupracovník Emanuel Šnabl OP, řezbář, mezi jehož díla patří kostelní betlémy v Olomouci a Znojmě. Více na blogu.

(Staro)nový provinciál

26. 1. 2022

Magistr řádu fr. Gerard Timoner III OP včera potvrdil volbu (staro)nového provinciála bratra Lukáše Fošuma, který téhož dne volbu přijal.
Svatý Dominiku, oroduj za bratra Lukáše!

 

OPravdický klášter

27. 5. 2022

OPravdický klášter, tedy pobyt v klášteře s duchovním a pracovním programem, se letos koná hned ve dvou variantách: 5.-10.7. v klášteře bratří dominikánů v Olomouci pro muže ve věku 15-26 let a 4.-9.7. v klášteře mnišek v Uherském Brodě pro svobodné ženy ve věku 20-35 let. Neváhejte se přihlásit mailem na adresu opravdickyklaster@op.cz (Olomouc) nebo mnisky@op.cz (Uherský Brod).

Panna Marie je poslední, kdo by se stavěl na Boží místo

20. 5. 2022

Na Ecclesia podcast vyšel rozhovor s fr. Filipem Boháčem o mariánské úctě. Více na našich stránkách nebo přímo na stránce podcastu.

Nové číslo revue Salve (1/2022) – hněv

27. 4. 2022

Revue Salve přichází s novým číslem 1/22 na téma "hněv". Když jsme se do přípravy čísla pouštěli, nikdo z nás ještě netušil, že se brzy ocitneme v situaci, která hněv po právu vzbuzuje. Máme takovou emoci potlačovat jako cosi negativního - křesťan se přece nehněvá, nebo je to adekvátní reakce, která je v zásadě pozitivním postojem? Je hněv destruktivní nebo je kontruktivní hnací silou k akci? Malou ochutnávku najdete na blogu.

Nové číslo časopisu OPusculum

9. 4. 2022

Vyšlo dubnové číslo časopisu OPusculum, tentokrát zaměřené na Jablonné v Podještědí. Ochutnávka je na blogu.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci

25. 3. 2022

Při příležitosti zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie přinášíme článek od fr. Štěpána Filipa OP vysvětlující širší kontext této události.

Bezmoc tváří v tvář agresi?

1. 3. 2022

Invaze ruské armády na Ukrajinu vyvolala v mnohých z nás pocit bezmoci. Jen postupně se západní svět zmáhá na ráznější reakci. Jaké kroky je a není možné z hlediska mezinárodního práva a mezinárodní bez - pečnosti podniknout v odpověď na ruskou agresi na Ukrajině? Je aktuální odpověď Západu dostatečná? Co jednotlivé kroky pro Rusko znamenají? Co zname - nají pro Evropu? Proč Evropa s některými kroky řadu let otálela? Jaké kroky západního světa by mohly po - moci ruským občanům, kteří s agresí nesouhlasí?

Zveme na debatu v rámci Dominikánské 8 ve čtvrtek 3.3. od 20:00!

Prohlášení provinciála k situaci na Ukrajině

25. 2. 2022

Provinciál České dominikánské provincie se připojuje k prohlášení České biskupské konference ze dne 24. února 2022, které jednoznačně odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a vyjadřuje Ukrajině svou plnou podporu. Morální podporu vyslovuji předsedovi vlády České republiky Petru Fialovi v jeho prohlášeních a jeho krocích.
V rámci dominikánské rodiny vyjádřil provinciál svou podporu a solidaritu bratru Jarosławu Krawiecovi, vikáři dominikánů na Ukrajině, a provinciálům polské a slovenské dominikánské provincie, jejichž bratři na Ukrajině působí.
Dominikáni se připojují k modlitbám, postu a ke sloužení mší svatých za mír. Je třeba se rovněž modlit za politické představitele Evropy a USA, aby dokázali na kritickou situaci odpovídajícím způsobem reagovat. V naší zemi žijí a pracují tisíce občanů ukrajinské národnosti, je proto třeba vyjádřit jim plnou podporu. Je také nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv projevů konfrontace a nenávisti k občanům ruské národnosti, kteří v naší zemi rovněž žijí. Nově vzniklá situace je vážná, a od každého z nás vyžaduje úsilí na cestě k míru a spravedlnosti.

Fr. Lukáš Jan Fošum OP, provinciál České dominikánské provincie

Nové číslo časopisu OPusculum – zaměřeno na Plzeň

4. 2. 2022

Vyšlo první letošní číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 1/2022. Jednotlivá čísla tohoto ročníku se budou zaměřovat na konkrétní regiony naší země, ve kterých spolupůsobí více větví dominikánské rodiny. Únorové číslo je věnováno Plzni, historii i současnosti dominikánského působení v tomto městě (ale také v Chebu, Všerubech, Spáleném Poříčí). Proč jsou dominikáni v Plzni a jaké je zde jejich poslání? Jak se jim daří oslovovat zdejší obyvatele? Spousta podnětného čtení a krásných svědectví. A k tomu obvyklé zprávy ze života dominikánské rodiny, něco ze Sumy svatého Tomáše a něco mariánského…
Číslo je k dispozici na webu http://opusculum.op.cz/. Ochutnávku najdete na blogu.

Nové číslo revue Salve (4/2021) na téma číst Písmo

28. 1. 2022

Příhodně pár dní před nedělí Božího slova vyšlo číslo Salve věnované četbě Písma.

Číslo se zabývá výkladem biblického textu jakožto důležité součásti duchovního života věřících. Chce připomenout, jakou roli hraje v křesťanském životě naslouchání Božímu slovu, čtení Písma a ochota zaslechnout v něm Boží hlas. Jak dnes číst Písmo, aby právě ke mně tady a teď skutečně promlouvalo? Jak mu porozumět a číst ho ve světle víry, jak čerpat z pokladu bohaté exegetické tradice církve a ze zkušeností mnoha dalších čtenářů a autorů, ať už jde o církevní otce, biblisty, nebo autory moderní literatury? V čísle jsou představeny různé druhy čtení posvátného textu, hlavní rysy patristické exegeze a alegorického přístupu k Bibli či vztah Písma a krásné literatury. Jeho součástí je i ukázka moderního duchovního čtení, text o fenomenologické interpretaci krásné literatury a anketa, v níž různé osobnosti popisují svoje zkušenosti s Božím slovem. Ochutnávku najdete na blogu.

Provinční kapitula

22. 1. 2022

V neděli 23. ledna bude zahájena provinční kapitula mší k Duchu sv. v 18.30 u sv. Jiljí, které bude předsedat františkánský provinciál bratr Jakub Sadílek OFM. Zveme na tuto mši a prosíme o modlitbu za provinční kapitulu české dominikánské provincie i za kapituly provincií slovenské a polské, které začínají ve stejnou dobu.