OPravdický klášter

OPravdický klášter, tedy pobyt v klášteře s duchovním a pracovním programem, se letos koná hned ve dvou variantách: 5.-10.7. v klášteře bratří dominikánů v Olomouci pro muže ve věku 15-26 let a 4.-9.7. v klášteře mnišek v Uherském Brodě pro svobodné ženy ve věku 20-35 let. Neváhejte se přihlásit mailem na adresu opravdickyklaster@op.cz (Olomouc) nebo mnisky@op.cz (Uherský Brod).