Ocenění Domu sv. Martina

Od o. Jarosława Krawce tentokrát přinášíme nikoli dopis, ale zprávu o převzetí ceny „Pro Dignitate Humana“ udělenou polským ministrem zahraničních věcí 15. prosince 2022 Domu sv. Martina de Porres ve Fastově. Ocenění z rukou ministra zahraničních věcí Zbigniewa Raua převzal o. Jarosław Krawiec OP, provinční vikář dominikánů na Ukrajině. Dům sv. Martina de Porres vznikl kvůli péči o postižené děti a vydávání jídla seniorům. Působení Domu se během let rozvíjelo, soustředilo okolo sebe místní společenství a vedlo k vytvoření komunity lidí starajících se o sebe navzájem. Od počátku ruské agrese proti Ukrajině se Dům sv. Martina zapojil do humanitární pomoci a podpory vnitřních uprchlíků.

Ministr zahraničních věcí Polska cenu „Pro Dignitate Humana“ už 11 let každoročně udílí osobě nebo nevládní organizaci za činnost v obraně práv lidí pronásledovaných a ohrožených represemi a za rozhodný postoj v obraně práv jedince a úcty k lidské důstojnosti.