O křtu a biřmování v Teologické sumě

V nakladatelství Krystal OP vyšel další svazek Teologické sumy: první dva traktáty o jednotlivých svátostech – o křtu a biřmování (STh III, q. 66–72). Ukázku z úvodní studie najdete na blogu.