Nové číslo revue Salve (4/2021) na téma číst Písmo

Příhodně pár dní před nedělí Božího slova vyšlo číslo Salve věnované četbě Písma.

Číslo se zabývá výkladem biblického textu jakožto důležité součásti duchovního života věřících. Chce připomenout, jakou roli hraje v křesťanském životě naslouchání Božímu slovu, čtení Písma a ochota zaslechnout v něm Boží hlas. Jak dnes číst Písmo, aby právě ke mně tady a teď skutečně promlouvalo? Jak mu porozumět a číst ho ve světle víry, jak čerpat z pokladu bohaté exegetické tradice církve a ze zkušeností mnoha dalších čtenářů a autorů, ať už jde o církevní otce, biblisty, nebo autory moderní literatury? V čísle jsou představeny různé druhy čtení posvátného textu, hlavní rysy patristické exegeze a alegorického přístupu k Bibli či vztah Písma a krásné literatury. Jeho součástí je i ukázka moderního duchovního čtení, text o fenomenologické interpretaci krásné literatury a anketa, v níž různé osobnosti popisují svoje zkušenosti s Božím slovem. Ochutnávku najdete na blogu.