Nové číslo časopisu Salve (2/2021) na téma Fratelli tutti

Nové číslo Salve se věnuje encyklice papeže Františka Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství, kterou papež adresuje všem lidem dobré vůle s cílem přispět k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Texty čísla jednak uvádějí do encykliky jako celku a dále se zaměřují na některá konkrétní témata, jimž je ve Fratelli tutti věnována pozornost: univerzální sourozenectví a sociální přátelství jakožto ústřední motivy a základní kategorie encykliky; reflexe dalších klíčových pojmů, jako jsou sociální láska, politická láska či solidarita; teologické základy bratrství; téma paměti, viny a usmíření; propojení individuální etiky a etiky struktur… Prostor je věnován také ohlasům na encykliku v českém akademickém, politickém a mediálním prostoru a reakcím na ni v muslimském světě.

Časopis je k dostání mj. v internetovém obchodu Krystalu OP. Malou ochutnávku z posledního čísla naleznete na blogu.