List magistra Řádu o sv. Tomáši Akvinském

Na svátek sv. Tomáše Akvinského nám magistr našeho Řádu fr. Gerard Francisco Timoner poslal list o sv. Tomáši k jeho výročím kanonizace a úmrtí. Vzhledem k většímu množství materiálů publikovaných k tomu datu jej přinášíme alespoň nyní.