Dvě nové knihy

V nedávné době vyšly v našem nakladatelství Krystal OP dvě nové knihy. Jednak překlad další části Sumy teologické sv. Tomáše, konkrétně traktátu O starém zákoně (STh I-II, q. 98–105). A pak také třináctý svazek edice Patristika, který přináší devět křestních promluv kartaginského biskupa Quodvultdea († cca 454).