Dvě nové knihy

V nakladatelství Krystal OP vyšly dvě nové knihy. Edice Patristika se rozrostla o další text významného křesťanského spisovatele Tertuliána, tentokrát pojednávající o svátosti křtu. Jedná se o nejstarší dochovaný křesťanský spis věnovaný tomuto tématu, jenž přináší cenné informace o teologii a liturgii křesťanské iniciace severoafrické církve na přelomu 2. a 3. století. Malou ochutnávku naleznete na blogu.

V edici Teologie vyšla pod názvem Cesta za štěstím studie Servaise Pinckaerse OP o Horském kázání a blahoslavenstvích.

Kromě toho také vydavatelství připravilo dotisk Augustinových Vánočních promluv.