Bezmoc tváří v tvář agresi?

Invaze ruské armády na Ukrajinu vyvolala v mnohých z nás pocit bezmoci. Jen postupně se západní svět zmáhá na ráznější reakci. Jaké kroky je a není možné z hlediska mezinárodního práva a mezinárodní bez – pečnosti podniknout v odpověď na ruskou agresi na Ukrajině? Je aktuální odpověď Západu dostatečná? Co jednotlivé kroky pro Rusko znamenají? Co zname – nají pro Evropu? Proč Evropa s některými kroky řadu let otálela? Jaké kroky západního světa by mohly po – moci ruským občanům, kteří s agresí nesouhlasí?

Zveme na debatu v rámci Dominikánské 8 ve čtvrtek 3.3. od 20:00!