Aktuality

Vyšlo OPusculum 5/2022 – (post)letní speciál

29. 9. 2022

Říjnové číslo OPuscula zve k ohlédnutí za požehnaným létem. Podívejte se spolu s ním do Tultenanga v Mexiku, kde se konala generální kapitula řádu, na misie v Mimoni a v Tanzanii, k terciářům v Olomouci a v Bulharsku, na Letní školu Tomáše Akvinského, za táborníky v Jablonném a mladými v Hradci Králové… Ochutnávka je na blogu.

Setkání dominikánské rodiny

14. 9. 2022

15.10. se v našem olomouckém klášteře uskuteční další SeDoR, tedy SEtkání DOminikánské Rodiny. Podrobný program a přihlašovací formulář jsou na k tomu určené stránce.

Rozhovor s o. Svoradem Dudou OP o Ukrajině

8. 8. 2022

Představený dominikánského kláštera v Čortkivu na Ukrajině nedávno navštívil Olomouc. Přinášíme rozhovor s ním.

Hodnoty v čase

23. 7. 2022

Právě vychází druhé letošní číslo revue pro teologii a duchovní život Salve na téma Hodnoty v čase. Toto číslo Salve vzniklo jako reakce na rozpravy ohledně tzv. tradičních hodnot, které se v posledních letech objevují v církevním i sekulárním veřejném prostoru u nás i v zahraničí. Více na webu salve.op.cz.

O křtu a biřmování v Teologické sumě

14. 6. 2022

V nakladatelství Krystal OP vyšel další svazek Teologické sumy: první dva traktáty o jednotlivých svátostech – o křtu a biřmování (STh III, q. 66–72). Ukázku z úvodní studie najdete na blogu.

Nové číslo časopisu OPusculum (3/2022)

3. 6. 2022

Vyšlo červnové číslo časopisu OPusculum, které představuje dominikánské komunity a projekty v Uherském Brodě, Rožnově pod Radhoštěm a Bojkovicích. Ochutnávka je na blogu.

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

25. 5. 2022

V nakladatelství Krystal OP vyšel další traktát Teologické sumy „Vtělené Slovo I.“, který obsahuje šest úvodních christologických otázek, jimiž začíná třetí část Sumy (STh III, q. 1–6).

V edici Spiritualita pak vyšel soubor kázání irského dominikána Herberta McCabea OP „Bůh, Kristus a my“.

Na blogu jsou k dispozici ochutnávky z obojího: úryvek z úvodní studie o "ontologické christologii" a kázání o Trojici.

Zprávy z Ukrajiny – druhá řada

6. 5. 2022

Provinční vikář ukrajinských dominikánů, o. Jarosław Krawiec, od předvečeru války až do 8. dubna psal dopisy o životě na Ukrajině. Po velikonočním pobytu mimo Ukrajinu a s ním spojené pauze začíná s novou sérií. Prozatím jsou přeloženy dopisy z 5., 11. a 22. a 29. května, 11. a 27. června, 26. července a 18. srpna a zpráva o kněžském svěcení br. Igora Seliščeva. Seznam starších překladů je v příslušné aktualitě.

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

11. 4. 2022

Nakladatelství Krystal OP vydalo tři nové knihy. Jako dvanáctý svazek edice Patristika vyšlo jedno z nejznámějších děl svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého): dialog O kněžství s komentářem a úvodní studií Jiřího Pavlíka. Jan v něm představuje vysoké hodnoty kněžské služby, vykresluje moc a důstojnost kněžství, ale také jeho nároky a rizika. Text je důležitým svědectvím toho, jak církev tehdejší doby pohlížela na kněžský úřad a jak se v dějinách církve postupně utvářelo pojetí církevní autority. Ukázku najdete na blogu.

Práce na novém českém překladu Teologické sumy přinesla další svazek: traktát o Boží vládě nad tvory (STh I, q. 103–105). Tomáš zde rozebírá způsob, jakým Bůh projevuje svou prozřetelnost. Nejprve pojednává o řízení věcí obecně a poté rozebírá konkrétní účinky božského řízení. Překlad, úvodní studii a poznámky vypracoval Tomáš Machula - viz ochutnávku na blogu.

V edici Dominicana vyšla knížka Jordána Saského O počátcích Řádu kazatelů, autentické svědectví druhého magistra řádu o životě svatého Dominika a počátcích řádu. Patří k hlavním zdrojům poznání historie řádu a jeho zakladatele a stala se také podkladem pro sepsání řady pozdějších legend.

Letní škola Tomáše Akvinského 2022

31. 3. 2022

Už je možné se hlásit na druhý ročník Letní školy Tomáše Akvinského, který proběhne 1. - 5. 8. 2022 v klášteře v Tuchoměřicích a bude na téma "stvoření". Více na stránkách nakladatelství Krystal OP.

60. výročí úmrtí S. M. Braita OP

25. 9. 2022

Dnes, 25.9., uplynulo 60 let od úmrtí jedné z velkých postav naší provincie ve 20. stol., bratra Silvestra Braita. Více o něm v blogu.

O zákonech v Teologické sumě

1. 9. 2022

Vydali jsme další traktát Teologické sumy: o zákonech (STh I-II, q. 90–97). To patří k základním pramenům západního etického myšlení. Ochutnávka je na blogu.

Nové číslo časopisu OPusculum (4/2022)

7. 8. 2022

Vyšlo srpnové číslo časopisu OPusculum, tentokrát zaměřené na dominikánskou rodinu v Olomouci. Ochutnávka je na blogu.

Dvě nové knihy

23. 7. 2022

V nedávné době vyšly v našem nakladatelství Krystal OP dvě nové knihy. Jednak překlad další části Sumy teologické sv. Tomáše, konkrétně traktátu O starém zákoně (STh I-II, q. 98–105). A pak také třináctý svazek edice Patristika, který přináší devět křestních promluv kartaginského biskupa Quodvultdea († cca 454).

Noc kostelů

6. 6. 2022

10.6. se koná Noc kostelů, do které jsou letos zapojeny mj. naše klášterní kostely v Praze, OlomouciJablonném v Podještědí.

OPravdický klášter

27. 5. 2022

OPravdický klášter, tedy pobyt v klášteře s duchovním a pracovním programem, se letos koná hned ve dvou variantách: 5.-10.7. v klášteře bratří dominikánů v Olomouci pro muže ve věku 15-26 let a 4.-9.7. v klášteře mnišek v Uherském Brodě pro svobodné ženy ve věku 20-35 let. Neváhejte se přihlásit mailem na adresu opravdickyklaster@op.cz (Olomouc) nebo mnisky@op.cz (Uherský Brod).

Panna Marie je poslední, kdo by se stavěl na Boží místo

20. 5. 2022

Na Ecclesia podcast vyšel rozhovor s fr. Filipem Boháčem o mariánské úctě. Více na našich stránkách nebo přímo na stránce podcastu.

Nové číslo revue Salve (1/2022) – hněv

27. 4. 2022

Revue Salve přichází s novým číslem 1/22 na téma "hněv". Když jsme se do přípravy čísla pouštěli, nikdo z nás ještě netušil, že se brzy ocitneme v situaci, která hněv po právu vzbuzuje. Máme takovou emoci potlačovat jako cosi negativního - křesťan se přece nehněvá, nebo je to adekvátní reakce, která je v zásadě pozitivním postojem? Je hněv destruktivní nebo je kontruktivní hnací silou k akci? Malou ochutnávku najdete na blogu.

Nové číslo časopisu OPusculum

9. 4. 2022

Vyšlo dubnové číslo časopisu OPusculum, tentokrát zaměřené na Jablonné v Podještědí. Ochutnávka je na blogu.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci

25. 3. 2022

Při příležitosti zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie přinášíme článek od fr. Štěpána Filipa OP vysvětlující širší kontext této události.