AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Vyznamenání „Bene Merito“

Dne 12. června 2019 převzal fr. Hieronim Kaczmarek OP z rukou polské velvyslankyně p. Barbary Ćwioro vyznamenání „Bene Merito“. Je udělováno z iniciativy ministra zahraničních věcí Radosława Sikorského polským občanům za aktivity, které posilují postavení Polska na mezinárodní scéně.

Fr. Hieronim převzal ocenění za péči o polskou farnost, ve které působí již od roku 2011. Paní velvyslankyně zdůraznila, že díky osobnímu nasazení fr. Hieronima se patronem polské farnosti stal sv. Jan Pavel II. Svoji činnost zaměřil fr. Hieronim na integraci farníků a celé polské komunity v Praze. Polská farnost začala pod jeho vedením spolupracovat se všemi polskými institucemi a skupinami (Velvyslanectví Polské republiky, Polský institut, Polský klub, Polský obchodní klub, Trampolína, skupina "Poláci v Praze"). Symbolem bohaté spolupráce jednotlivých komunit se stal svátek „Karolki“, slavený u příležitosti narození papeže Jana Pavla II. Zmíněna byla též publikační činnost fr. Hieronima, ve které se věnuje vztahu státu a církve v ČR (KACZMAREK, Hieronim. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2017. ISBN 978-80-7325-437-7.).

Slavnostního předání se zúčastnil i Dominik kardinál Duka OP. Zdůraznil, že udělené ocenění Bene Merito je vyjádřením uznání jak katolické církve v ČR, tak i dominikánského řádu. Zároveň v této souvislosti poděkoval Polské dominikánské provincii za pomoc českým bratrům během komunistického režimu.