AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Salve 1/2019 – východní Německo

Bývalé Východní Německo je země, na kterou mají mnozí rozporuplné vzpomínky z dob reálného socialismu. Zároveň je ale pozoruhodnou laboratoří katolicismu v situaci krajní diaspory. Církev se zde už desítky let potýká s marginálním postavením daným nejen převažujícím protestantstvím, ale především obecným odnáboženštěním společnosti. Málokde byli církevní představitelé nuceni tak poctivě promýšlet způsoby přežití církve, nové modely farního a jiného institucionálního fungování, možnosti komunikace a spolupráce s většinovou areligiózní společností. Tak jako čeští věřící v době 70. a 80. let tajně navštěvovali teologické kurzy ve Východním Německu, vozili si odtud literaturu a podněty a mnozí zde byli svěceni na kněze, tak se i dnes mohou stát oblast východního Německa a zde působící katoličtí myslitelé zdrojem inspirace pro naše aktuální úvahy a plány o budoucnosti církve.

Sondy představené v tomto Salve jsou nejprve Norbertem Schmidtem zasazeny do širokého kulturně-historicko-teologického kontextu (východo)německého katolicismu. V čísle jsou přiblíženy dvě výrazné církevních osobností tohoto regionu, biskupové Joachim Wanke a Gerhard Feige, jejich texty ukazují, jak jsou místní problémy a otázky vnímány z pohledu hierarchie. Univerzitní svět zde zastupuje profesorka teologie Julia Knop se svým konceptem diakonické církve, profesor Eberhard Tiefensee, který se věnuje tématu nábožensky indiferentních lidí, či profesor Benedikt Kranemann, jenž se specializuje na dialog liturgické vědy s rituálními potřebami současné nenáboženské společnosti.

Atmosféru čilých styků mezi českou a východoněmeckou církví v době socialismu přibližuje česká badatelka Eva Vybíralová a anketa mezi českými a slovenskými účastníky tohoto dění.

Na závěr se můžeme spolu s Hubertusem Schönemannem ptát, zda je Německo misijní země, a jak vůbec koncept misijního území koresponduje s naší zkušeností Evropy, která opouští tradiční náboženství.

Číslo je doplněno podrobným kalendáriem východoněmecké církve a unikátními dobovými fotografiemi. Toto Salve ocení nejen všichni pamětníci dob NDR, ale ještě více ti, kteří si na základě současné situace kladou otázku, jaká má být církev příštích desetiletí. Východoněmecká zkušenost nám k tomu má co říct.

Viz salve.op.cz.