AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Nové knihy nakladatelství Krystal OP

Dominikánské nakladatelství Krystal OP vydalo dvě nové knihy:

  • v edici Spiritualita vyšlo druhé opravené vydání knihy Thomase Mertona „Monastický pokoj“;
  •  edice Teologie se rozrostla o studii Adama Mackerleho „Etické aspekty u předexilních Malých proroků“.

     V knize Monastický pokoj rozebírá Thomas Merton základy mnišské spirituality, pojednává o čtyřech mnišských slibech, slibu chudoby, čistoty, poslušnosti a stability.
     Hlavním motivem textu je myšlenka pokoje. Co je pravý pokoj a kde ho hledat? Merton ukazuje, že kontemplativní život mnicha není nic jiného než hluboké pochopení obyčejného křesťanského života a proniknutí do něj. Být tvůrcem pokoje, jak vybízí evangelní blahoslavenství, tedy není jen povoláním mnicha, ale každého křesťana.
     V českém překladu kniha poprvé vyšla v roce 1999 v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.
     Viz anotaci knihy na krystal.op.cz.

     Adam Mackerle se ve své studii Etické aspekty u předexilních Malých proroků zaměřuje na knihy proroků Ozeáše, Ámose, Micheáše a Sofonjáše a zkoumá, jaké etické aspekty se v nich ukrývají. Nachází zde trvale platné principy etického jednání, které vyrůstají z živého vztahu mezi Hospodinem a jeho národem, jímž jsme dnes my. Předexilní proroci jsou svědkem síly lidského hříchu, který svazuje člověka, obklopuje ho a nedává mu možnost vymanit se z jeho područí, ale také a především síly Boží milosti, která může – a chce – situaci zvrátit. Autoři prorockých knih nám ukazují, že existuje alternativa k hříšnému jednání s jeho tragickými důsledky a že spočívá v Boží milosti, která nenechá národ zahynout pod tíhou jeho vin.
     Viz anotaci knihy na krystal.op.cz.

     K dispozici je také nový katalog vydavatelství.
     Viz katalog na krystal.op.cz.