AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Novinky nakladatelství Krystal OP

V dominikánském nakladatelství Krystal OP vyšly dvě nové knihy: pojednání O rovnosti lidí Jacquese Maritaina (krystal.op.cz) a Prameny křesťanské morálky Servaise Pinckaerse OP (viz krystal.op.cz).

Maritain ve svém textu ukazuje, že rovnost není jen nějaký abstraktní pojem, „nemá sídlo v ideji“. „Je spjata s prameny bytí… je to vlastně sama blízkost všech každému a každého všem. Jednáte-li s člověkem jako s člověkem – to jest respektujete-li a milujete tajemství, které v sobě nese, a dobro, jehož je schopen jako jedinečná osoba – pak tím v sobě realizujete jeho blízkost v přirozenosti a jeho rovnost či jednotu v přirozenosti s vámi.“

Pinckaers ve svém díle představuje autentickou křesťanskou morálku, jež není morálkou závazku, ale morálkou kvality, morálkou, která se ptá po štěstí a ctnostech. Ukazuje nám, jak se vymanit ze zákonického života ke svobodě, k níž jsme byli stvořeni, a jak ve svém životě uskutečňovat onu očistu srdce, nezbytnou k prožívání pravého štěstí a nakonec blaženosti, která spočívá v láskyplném patření na Boha.

Pinckaersova kniha bude představena čtenářům na knižním salónu nakladatelství ve středu 9. ledna 2019 (viz dominikanska8.cz).