AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Jubileum CZ

Media

Lectio divina

Putovní výstava

O výstavě

Místa

Další výstavy

Poutě

Web „800lethistorie.op.cz“

Dokument „Psi Páně“

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Svatý Dominik a jeho následovníci –
800 let duchovního dobrodružství

Čtrnáct panelů výstavy seznamuje s životní poutí sv. Dominika od jeho rodné Caleruegy až do Boloně, kde jsou světcovy ostatky uctívány, a se vznikem řádu.

Jedna linie výstavy sleduje jednotlivé etapy Dominikova života, a to především ty, které ho ukazují jako člověka apoštolského života a kazatele. Druhá linie výstavy paralelně sleduje důležité aspekty dominikánské spirituality.

Autorem textů je význačný soudobý řádový historik fr. Augustin Laffay OP, bratr žijící v komunitě v Toulouse. Stručné a výstižné texty jsou doplněny fotografiemi autentických míst a artefaktů spjatých s počátkem řádu a dále snímky z aktuálního působení bratří a sester.

Grafická podoba, která je dílem studia úzce spolupracujícího s toulouskými bratry, je totožná s původní francouzskou verzí. Český překlad textů je výsledkem spolupráce dominikánské rodiny u nás. Za vznik české verze výstavy vděčíme vstřícnosti iniciátoru výstavy, fr. Augustinu Laffayovi OP.