AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Jubileum CZ

Program

Modlitba jubilea

Logo

Media

Lectio divina

Putovní výstava

Další výstavy

Poutě

Web „800lethistorie.op.cz“

Dokument „Psi Páně“

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Modlitba jubilea

Bože, Otče milosrdenství,
Tys povolal svého služebníka Dominika Guzmana,
aby se ve víře vydal
na cesty jako poutník a kazatel milosti.
Když se chystáme slavit Jubileum Řádu,
prosíme Tě: vylej na nás znova
Ducha vzkříšeného Krista,
abychom mohli věrně a s radostí hlásat
evangelium pokoje.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.