AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Dominikánky mnišky

Sestry dominikánky

Sdružení kněží a jáhnů

Laické sdružení

Institut Dílo bl. Zdislavy

Růžencové bratrstvo

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Růžencová bratrstva

Růžencové bratrstvo můžeme definovat jako společenství věřících, kteří:

 • se během každého týdne pomodlí 15 desátků růžence (všechna tajemství radostná, bolestná a slavná, tajemství světla jsou dobrovolná),
 • modlí se takto za ostatní členy bratrstva,
 • scházejí se zpravidla jednou měsíčně,
 • jejich jména jsou zapsána v knize bratrstva.

  Jinými slovy členové se modlí za sebe navzájem. Neboli jde o zvláštní společenství, do něhož člověk přináší své modlitby, posty a skutky milosrdenství, ale dostává mnohem více: modlitby, posty a skutky milosrdenství ostatních a to za svého života, ale i po své smrti. Připomíná to křesťanskou pospolitost popsanou ve skutcích apoštolů: všichni přinášeli co měli, skládali to apoštolům k nohám a snažili se být jedna duše a jedno srdce. Tak do bratrstva člen přináší hodnoty duchovní, především modlitbu Růžence.

  Členové bratrstev jsou spojeni s Řádem kazatelů, patří jeden ke druhému, takže i pro členy bratrstev jsou určeny přísliby a milosti slíbené Dominikánům. Členové bratrstev svým zbožným životem podporují řád.

  Od počátku Řádu se dominikáni zakládali bratrstva, věnovali se jim a snažili se členům vysvětlovat zejména pravdy víry a také otázky, které se týkají křesťanské morálky.

  Touto populární formou, se dařilo prohlubovat znalost pravd víry mezi lidmi.

  Růženec sám o sobě je výbornou školou rozjímání. Pod vedením otců dominikánů se tedy v bratrstvech nesporně prohlubovala modlitba.

  V druhé polovině patnáctého století se ujal obnovy tohoto hnutí bl. Alan de la Roche. Sepsal základní principy a hlavně sjednotil a zapsal modlitbu pro níž užíval název Žaltář Krista a Marie. Jedná se o dnešní růženec. V jeho úsilí pak po jeho smrti pokračoval Jakob Sprenger, převor dominikánského konventu v Kolíně n. Rýnem, který zde v roce 1475 založil růžencové bratrstvo a vzápětí také získal příslušná církevní potvrzení, jakož i dokumenty potřebné k rozšiřování tohoto hnutí. Tak zjišťujeme existenci růžencových bratrstev v Basileji (7484 jmen v knize členů), Salzburgu (4823 jmen) atd. Evropou se začalo šířit významné hnutí, jehož kořeny ale sahají do minulosti. Byla obnovena a prohloubena tradice spojená s Řádem Kazatelů od počátku.

  Sepsáno podle článku otce Boguslawa Kochaniewicze OP
  The Contribution of the Dominicans to the Development of the Rosary
  (Angelicum 81 (2004), pp. 377 – 403).