AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Dominikánky mnišky

Sestry dominikánky

Sdružení kněží a jáhnů

Laické sdružení

Institut Dílo bl. Zdislavy

Růžencové bratrstvo

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika

Kněží a jáhni, kteří se připojují k řádu a chtějí být součástí dominikánské rodiny, se nechávají utvářet duchem svatého Dominika a usilují o dokonalejší apoštolský život. Nevstupují však do řeholní komunity, ale nadále slouží Božímu lidu kázáním a svátostnou službou tak, jak ji přijali - ve farnostech pod vedením vlastního biskupa. Slibem, který je činí členy dominikánské rodiny, získávají podíl na milostech a poslání řádu. Sdružují se do jednoho společenství a získávají tak nový důvod, aby více usilovali o dokonalost před Bohem a horlivě pracovali pro spásu všech lidí.

Kontakty:

martin(zavináč)op.cz

Dokumenty

  • Partikulární stanovy Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika
  • Může se náš pan farář stát dominikánem? (článek)
  • Otec Tomáš Klíč o Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika (youtube)
  • Mezinárodní stránky sdružení