AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Dominikánky mnišky

Sestry dominikánky

Sdružení kněží a jáhnů

Laické sdružení

Institut Dílo bl. Zdislavy

Růžencové bratrstvo

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Dominikánky mnišky

V roce 1206 shromáždil sv. Dominik několik mladých obrácených katarek do komunity při kostele Panny Marie v jihofrancouzském Prouilhe. Tento nejstarší Dominikův zakladatelský počin – společenství rozjímavých mnišek – neustále přitahuje mladé ženy k životu, který popisuje bl. Jordán Saský slovy: "Tyto služebnice Boží pokračují v bohoslužbě Stvořiteli příjemné. Ta spočívá ve svatosti života a v čisté nevinnosti – to je způsob života, jenž přináší spásu nejen jim samotným, ale poskytuje příklad druhým, těší anděly a působí radost Bohu."

Mnišky svou modlitbou a zasvěcením účinně podporují apoštolát bratří.

Klášter Mnišek Kazatelského řádu

Lysolajské údolí 106/21, 165 00 Praha 620
T: 222 362 821
E: monialesop@volny.cz
W: moniales.op.cz • W: novyklaster.op.cz

Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
T: 515 221 161 • M: 776 898 406
E: mnisky@op.cz
W: mnisky.op.cz