AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. PhDr. a Theol. Mag. Metoděj Petr Habáň

Narozen: 11.09.1899, zemřel: 27.06.1984

27. června 1984 zemřel v brněnské nemocnici P. PhDr. a Theol. Mag. Metoděj Petr Habáň. Narodil se v Huštěnovicích u Uherského Hradiště 11. září 1899, sliby složil 25. září 1919 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 13. července 1924 v Olomouci. Studoval v Římě na Angeliku, kde získal doktorát filosofie. Pak působil jako profesor na provinčním řádovém učilišti v Olomouci a v diecézním semináři a jako magistr noviců a kleriků. Založil a redigoval časopis Filosofická revue, v roce 1932 organizoval mezinárodní tomistický kongres, každoročně vedl akademické týdny, spolupracoval na překladu Teologické summy sv. Tomáše Akvinského, přednášel a psal knihy. V letech 1938–1942 byl provinciálem české provincie. Pomáhal při obnově dominikánských mnišek, byl exercitátorem a duchovním vůdcem mnoha duší. Dne 24. září 1948 byl poprvé odsouzen a uvězněn za údajné podporování protistátní organizace. Po třinácti měsících byl propuštěn z vězení na amnestii a nastoupil jako kaplan k mniškám do Ústí nad Labem. S nimi se přestěhoval do Litoměřic, po vyvezení sester do Bohosudova 27. září 1950 zůstal v litoměřickém klášteře s fr. Marianem a dvěma kleriky. Poté působil jako farář v Úštěku u Litoměřic. Pokoušel se dál tajně organizovat řeholní život, soustřeďoval kolem sebe zájemce o řád i kleriky, kteří byli na svobodě. Byl však znovu uvězněn a 20. října 1952 odsouzen ke čtyřletému vězení. Po propuštění v roce 1955 pracoval v civilním zaměstnání jako účetní v Jihlavě a pak jako kontrolor v Děčíně. Krátkou dobu působil v duchovní správě v Tatrovicích. Od roku 1959 působil jako farář při poutním kostele Panny Marie v Chlumu nad Ohří. Nadále usiloval o obnovení řeholního života a nemálo tak přispěl k obnově české provincie. V roce 1973 mu byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti. Žil pak ještě krátkou dobu na Chlumu, pak v Karlových Varech u přátel, později v Praze a Brně. I ve svém stáří vyučoval zájemce filosofii a teologii, byl duchovním vůdcem mnoha mladých lidí. Je pohřben v řádovém hrobě v Olomouci.

— Requiescat in pace —