AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Ignác Hykede

Narozen: 24.07.1883, zemřel: 11.05.1936

11. května 1936 zemřel v nemocnici v Českých Budějovicích P. Ignác Hykede. Narodil se 24. července 1883 v Leštině na Moravě, vystudoval gymnázium v Olomouci. V roce 1901 vstoupil v Olomouci do řádu a 5. září 1902 složil řeholní sliby. Začal studovat filosofii na řádovém učilišti v Grazu a po obnově provincie v roce 1905 pokračoval ve studiu teologie v Olomouci. V roce 1906 byl poslán na studia do Lovaně v Belgii, kde po třech letech získal lektorát teologie. Dne 25. srpna 1907 přijal v Olomouci kněžské svěcení. V roce 1909 byl poslán do Říma na speciální dvouleté biblické studium. Po návratu ze studií o něj projevila zájem univerzita v Oxfordu a nabídla mu místo profesora. Byl však poslán do duchovní správy. V letech 1912–1925 působil v Plzni s výjimkou let 1918–1921, kdy byl převorem v Uherském Brodě. V letech 1922–1925 byl představeným plzeňské komunity. Dne 29. srpna 1925 byl jmenován představeným nově vytvořené komunity v Třeboni a současně působil jako kaplan, kazatel a zpovědník. Dne 1. února 1927 byl jmenován administrátorem farnosti v Třeboni, později děkanem. Působil jako katecheta, promotor růžence, zpovědník anglických panen ve Štěkni a sester sv. Karla Boromejského v Třeboni a věnoval se lidovým misiím. Přivedl do řádu mnoho mladých lidí. Z třeboňského kláštera chtěl vytvořit misijní centrum pro celé jižní Čechy. Zrušení kláštera magistrem řádu Gilletem v roce 1935 pro něj bylo těžkou ranou. Přestože řád miloval, zvažoval, zda jej opustit a zůstat u své práce. Toto dilema za něj vyřešila Boží prozřetelnost. Těžce onemocněl a po několikaměsíční hospitalizaci zemřel.

— Requiescat in pace —