AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. ThDr. Emilián František Soukup

Narozen: 09.05.1886, zemřel: 05.01.1962

5. ledna 1962 zemřel P. ThDr. Emilián František Soukup. Narodil se 9. května 1886 v Malešicích v jižních Čechách. Po absolvování gymnázia v Českých Budějovicích vstoupil v Olomouci do řádu a 12. září 1904 složil sliby. Studoval v Grazu, Olomouci a Düsseldorfu, kde 1. srpna 1909 přijal kněžské svěcení. Do provincie se vrátil s doktorátem teologie. Přes třicet let, do roku 1946, vyučoval na řádovém učilišti v Olomouci morálku, filosofii, dogmatiku, církevní právo a homiletiku. Patřil mezi nejlepší vykladatele tomistické filosofie a teologie v Čechách, byl vynikajícím kazatelem a vyhledávaným zpovědníkem. Silně ovlivnil mladší řádovou kněžskou i laickou generaci. Pracoval jako redaktor dětského eucharistického časopisu Pán přichází a homiletického časopisu Kazatel, stál u zrodu časopisu Na hlubinu. Působil také jako superior kongregace sester dominikánek, ředitel třetího řádu sv. Dominika a regent řádového učiliště v Olomouci. Mnohokrát byl olomouckým převorem. Propagoval obnovu liturgie, byl předsedou spolku Cyrilská jednota. Je autorem a překladatelem mnoha článků a více než třiceti knih. Jeho životním dílem je překlad Teologické summy sv. Tomáše Akvinského do češtiny, na němž spolupracoval s dalšími profesory olomouckého řádového učiliště. V roce 1946 byl postižen mozkovou mrtvicí a roku 1950 musel podstoupit amputaci nohy. Po likvidaci klášterů se po mnoha bolestných oklikách dostal do kněžského domova na Moravci. Životní obtíže trpělivě přinášel jako oběť spolu s Kristovou obětí, kterou vždy s velkou láskou sloužil. Zemřel a byl pohřben na Moravci. V roce 1984 byly jeho ostatky přeneseny do řádové hrobky v Olomouci.

— Requiescat in pace —