AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. ThDr. Silvestr Josef Braito

Narozen: 14.06.1898, zemřel: 25.09.1962

25. září 1962 zemřel v Praze P. ThDr. Silvestr Josef Braito. Narodil se 14. 6. 1898 v Ruse v Bulharsku. Dětství prožil v sirotčinci sester dominikánek v Praze, vystudoval gymnasium a vstoupil do řádu. 31. 12. 1916 složil v Olomouci řeholní sliby. Studoval v Olomouci, ve studiu pokračoval v Římě, ale pro zdravotní potíže odešel z Říma do Saulchoir v Belgii. Zde přijal 17. 9. 1922 kněžské svěcení. Po návratu do provincie vyučoval na provinčním studiu v Olomouci apologetiku, dogmatiku a mystickou teologii. V roce 1930 byl zvolen převorem v Olomouci. Dokázal se o své znalosti skvělým způsobem dělit se širokou veřejností ve formě článků, knih a přednášek. Projevoval se jako hluboký znalec otázek duchovního života, obeznámený jak se středověkou mystikou, tak i se současnými autory duchovního života francouzské provenience. Podílel se na překladu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského, překládal spisy J. H. Newmana i středověkou mystickou literaturu. Založil a byl redaktorem revue Na hlubinu, kolem které se vytvořilo duchovní hnutí katolických laiků. V době okupace byl profesorem a ředitelem olomouckého kněžského semináře. 31. 3. až 5. 4. 1950 ve známém monstrprocesu s tzv. velezrádci a vyzvědači byl odsouzen k 15 letům vězení. Odsouzení předcházely brutální výslechy v Ruzyni. Trest si odpykával ve Valdicích, Leopoldově a na Mírově. Z vězení byl propuštěn v květnu 1960 s podlomeným zdravím. Dožil u svých přátel v Praze-Břevnově. Pohřben je v řádovém hrobě v Olomouci.

— Requiescat in pace —