AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. ThDr. Reginald Vincenc Dacík

Narozen: 21.01.1907, zemřel: 21.04.1988

21. dubna 1988 zemřel na Moravci P. ThDr. Reginald Vincenc Dacík. Narodil se 21. ledna 1907 v Uherském Brodě. Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze a bydlel v juvenátě pražských dominikánů. Vstoupil do řádu v Olomouci a 28. září 1926 složil řeholní sliby. Studia zahájil na řádovém učilišti v Olomouci a po slavných slibech v roce 1929 byl poslán studovat na Angelikum do Říma. V Římě 28. června 1931 přijal kněžské svěcení a 8. července 1933 promoval na doktora teologie. Po návratu z Říma v roce 1934 vyučoval dogmatiku a eklesiologii na řádovém učilišti v Olomouci. Uspořádal olomoucké studium podle stávajících církevních a řádových předpisů a byl jmenován sekretářem studia. Aktivně se podílel na vydavatelské a překladatelské činnosti, byl redaktorem časopisu Na hlubinu. Napsal mnoho knih ze všech oborů teologie a nespočet článků. V letech 1940–1946 byl převorem v Praze. Poté opět vyučoval dogmatiku v Olomouci. Dne 26. července 1951 byl zadržen při pokusu o emigraci a odsouzen za údajnou velezradu a špionáž na 19 let vězení. Prošel věznicemi v Olomouci, Praze v Ruzyni a na Pankráci, Kolíně, Plzni na Borech a na Mírově. Po propuštění v roce 1960 se uchýlil k příbuzným a pracoval jako dělník v továrně Fruta v Uherském Brodě. Od 1. prosince 1965 působil jako duchovní správce sester sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V roce 1973, kdy mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, se vrátil k příbuzným do Uherského Brodu. Zde žil do roku 1984, kdy musel pro nemoc odejít do kněžského domova na Moravci. Zemřel na Moravci a byl pohřben v řádovém hrobě v Olomouci.

— Requiescat in pace —