AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Tomáš Josef Maria Týn

Narozen: 03.05.1950, zemřel: 01.01.1990

1. ledna 1990 zemřel na klinice v Neckargemünde u Heidelbergu P. Tomáš Josef Maria Týn. Narodil se 3. května 1950 v Brně v lékařské rodině. Střední školu vystudoval v Brně, pak obdržel stipendium pro studia na akademii v Dijonu. Akademii ukončil bakalářskou zkouškou pro vyučování filosofie a literatury 1. července 1969. V Dijonu se se-známil s převorem tamějšího dominikánského kláštera P. Henri Fére-tem, který zásadně ovlivnil jeho další rozhodování. Po maturitě se už do komunistického Československa nevrátil. Dne 28. září 1969 vstoupil do noviciátu ve Warburku v německé provincii, studoval pak ve Walberbergu a v Boloni, kde 7. října 1973 složil slavné sliby. V den svého kněžského svěcení, 29. června 1975, nabídl svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v tehdejším Českoslo-vensku. V roce 1978 dosáhl na Angeliku v Římě doktorátu teologie a vyučoval pak na dominikánském učilišti v Boloni. Byl vyhledáva-ným kazatelem, zpovědníkem, duchovním vůdcem, ctil Pannu Marii v duchu sv. Ludvíka Grigniona a byl pokorným žákem sv. Tomáše Akvinského, jehož nauku znal a šířil. Jeho největším dílem je po-smrtně vydaná kniha Metafisica della sostanza. Jeho novokněžský slib Bůh vyslyšel. Koncem roku 1989 propukla u fr. Tomáše nemoc, zhoubný nádor plic, jemuž 1. ledna 1990 podlehl. Bolesti začal poci-ťovat v době, kdy vypukly první nepokoje v Praze, a zemřel po dosa-žení svobody v Československu. Bůh jeho oběť přijal.

— Requiescat in pace —