AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. PhDr. Bernardin Jan Skácel

Narozen: 03.04.1884, zemřel: 02.01.1959

2. ledna 1959 zemřel v Litoměřicích P. PhDr. Bernardin Jan Skácel. Narodil se 3. dubna 1884 v Javoříčku na Moravě. Po absolvování gymnázia v Olomouci vstoupil do řádu a 5. září 1902 složil řeholní sliby. Stu-doval v Olomouci a v Lovani v Belgii, kde dosáhl lektorátu teologie. Kněžské svěcení přijal 25. srpna 1907 v Olomouci. Poté studoval ve Fribourgu ve Švýcarsku, kde získal doktorát filosofie. Po návratu pů-sobil jako kazatel a zpovědník v Praze, pak přednášel filosofii na řá-dovém učilišti v Olomouci. Během 1. světové války byl polním kap-lanem na frontě na Ukrajině a v Itálii. Po válce krátce působil v Praze a pak ve Znojmě jako katecheta, kazatel, zpovědník a redaktor časo-pisu Den. V roce 1930 byl zvolen převorem ve Znojmě. Po skončení dvou kadencí úřadu byl asignován do Košic, kde působil až do zábo-ru Košic maďarskými fašisty v roce 1938. Vrátil se do Čech a byl asignován do Plzně. Dne 1. srpna 1940 byl ustanoven spirituálem v semináři v Českých Budějovicích. Po skončení 2. světové války se aktivně podílel na obnově církve u nás. S tímto úmyslem založil ve Stodu u Plzně sekulární institut Dílo blažené Zdislavy, jehož členky měly spolupracovat s kněžími na farách. V roce 1948 se na příkaz představených s několika sestrami z Díla blažené Zdislavy přestěho-val do Jablonného v Podještědí. Působil zde jako kaplan a současně vyučoval filosofii v litoměřickém semináři. Při likvidaci kláštera v Jablonném Státní bezpečností dne 27. dubna 1950 byl právě v Litoměřicích, a tak unikl internaci. Poté žil v Litoměřicích a až do své smrti se tajně věnoval vedení sester Díla blažené Zdislavy. Je pohřben v řádové hrobce v Litoměřicích.

— Requiescat in pace —