AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Emanuel Leopold Lesák

Narozen: 12.04.1881, zemřel: 07.03.1964

7. března 1964 zemřel na Moravci P. Emanuel Leopold Lesák, generální kaza tel. Narodil se 12. dubna 1881 v Herticích ve Slezsku, gymná zium vystudoval v Opavě a pak v Olomouci vstoupil do řádu. Dne 7. října 1900 složil v Olomouci sliby, studia absolvoval na řádo vých učilištích ve Štýrském Hradci a ve Vídni, kde 24. července 1904 přijal kněžské svěcení. Působil v Praze jako kaplan a katecheta. Dlouhá léta se úspěšně věnoval lidovým misiím. Bě hem 2. světové války pobýval na klášterním statku v Kluckých Chvalovicích na Českomoravské Vysočině, z jehož výtěžků byl financován pražský juvenát. V roce 1947 byl ustanoven kaplanem sester dominikánek v ústavu slepců v Praze na Palatě. Protože nebydlel v klášteře, nebyl v roce 1950 internován s ostatními spolubratry. Sloužil sestrám, dokud nebyly z Palaty vypovězeny. Požádal pak o přijetí do Charitního domova na Moravci. Je po hřben na Moravci.

— Requiescat in pace —