AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. JUDr. ICLic. Vít Jaroslav Beneš

Narozen: 06.10.1912, zemřel: 23.02.1999

23. února 1999 zemřel P. JUDr. ICLic. Vít Jaroslav Beneš. Narodil se 6. října 1912 v Plzni. Vystudoval reálné gymnázium v Plzni, v letech 1931–1933 studoval právnickou fakultu v Praze. Do řádu vstoupil v roce 1933, sliby složil 29. září 1934, na kněze byl vysvěcen 29. června 1938 v Olomouci. Do roku 1942 působil v Praze, pak byl do konce války vykázán gestapem do Plzně. Po válce se vrátil do Prahy, krátce působil v Litoměřicích a v roce 1948 studoval v Římě církevní právo. Dne 28. dubna 1950 byl jako pražský převor s ostatními členy kláštera internován v Broumově, od srpna 1950 v Želivě. Už z Broumova se mu podařilo navázat kontakt se svou známou JUDr. Boženou Malou, jejímž prostřednictvím žaloval Československý stát kvůli nezákonnému zadržování cizího státního příslušníka. Jednalo se o chorvatského dominikána Augustina Pavloviče, který byl s ostatními olomouckými bratry internován v Broumově. Na zásah jugoslávského velvyslance byl pak P. Pavlovič propuštěn z internace a vyhoštěn z republiky. Dne 15. května 1952 byl fr. Vít v Želivě zatčen a 5. června 1953 za trestný čin sdružování proti republice odsouzen na 8 let odnětí svobody. Jako vězeň pracoval v cementárnách, v dolech ve Rtyni v Podkrkonoší, prošel i věznicí ve Valdicích. V roce 1955 byl podmínečně propuštěn a poté pracoval v papírnách v Plzni a v sodovkárnách jako výrobní plánovač a právník. V roce 1968 dostal státní souhlas jako výpomocný duchovní v Plzni a od roku 1969 byl kaplanem sester dominikánek v Kadani. Po odnětí státního souhlasu v roce 1975 žil v Plzni. V roce 1990 se mohl vrátit do kláštera, do roku 1993 žil v klášteře v Plzni, pak do roku 1996 v Praze. Poslední léta svého života strávil u sester dominikánek v Kadani, které o něj láskyplně a obětavě pečovaly až do jeho smrti. Celý svůj život usiloval o opravdovost v řeholním a kněžském životě, mnohokrát se jako právník zasazoval o obnovu řeholního života i svobodného kněžského působení. Pro lidi nespravedlivě pronásledované komunistickým režimem byl oporou a poradcem jako kněz i jako právník. Je pohřben v Plzni.

— Requiescat in pace —