AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. RNDr. Ludvík Artur Pavelka

Narozen: 11.01.1903, zemřel: 16.12.1997

16. prosince 1997 zemřel v Praze P. RNDr. Ludvík Artur Pavelka. Narodil se 11. ledna 1903 v Heršpicích u Brna. Dětství a mládí prožil ve Vídni. Jako gymnazista odešel s rodinou do Olomouce, kde po smrti matky pomáhal zajištovat život rodiny a po delší přestávce dokončil gymnaziální studia. V Olomouci se seznámil s řádem, jeho velkým duchovním vůdcem byl Emilián Soukup. S ním také vydal známou knihu Úvod do studia summy sv. Tomáše Akvinského. Univerzitní studia na přírodovědecké fakultě absolvoval na Karlově univerzitě v Praze, během studií bydlel v klášteře u sv. Jiljí. Zvolil si manželský stav. Během druhé světové války a po ní se velice angažoval v životě církve především v oblasti studia filosofie a teologie. Bylo to období významné spolupráce s otcem Janem Urbanem OFM, ale také s Metodějem Habáňem a Emiliánem Soukupem. Vyučoval na františkánském Studium catholicum, publikoval články ve Filosofické revue a fribourgském časopise Divus Thomas. Zde navázal kontakt s otcem Horvathem a Inocentem Bocheňským. V těchto letech vedl korespondenci se slavným fyzikem Heisenbergem na téma řád a náhoda. Před rokem 1948 spolu s P. Metodějem Habáňem a literárním kritikem F. Chudobou zahájili „křížové tažení“ proti komunismu, a to formou přednášek po celé republice. Výsledek byl zřejmý – P. Metoděj skončil ve vězení, F. Chudoba se zachránil útěkem do exilu a fr. Ludvík předčasným odchodem do pracovního procesu v závodě Chirana. Jako technik a konstruktér uváděl do provozu onkologická pracoviště v Československu a bývalém Sovětském Svazu. V době Pražského jara se angažoval jak v oblasti církevní, tak politické, kdy se podílel na přípravě programu Lidové strany. V letech konsolidace spolu s terciářem profesorem Milanem Procházkou organizovali přednáškové turné, při němž kontaktovali především mladé studenty a studentky a seznamovali je s křesťanskou filosofií, teologií a kulturou. Znovu tak obnovil spolupráci s dominikánským řádem v rámci ilegálních aktivit. V těchto letech vstupil do třetího řádu s „dohodou“, o níž věděla jeho manželka, že v případě ovdovění vstoupí do prvního řádu a stane se knězem. Kněžské svěcení přijal 23. března 1991 v Praze. Navrátil se tak do konventu sv. Jiljí, kde pak sloužil jako kněz a podílel se na formaci bratří a sester. Je pohřben v Praze.

— Requiescat in pace —