AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Mag. ThDr. Vincenc Zapletal

Narozen: 15.01.1867, zemřel: 20.01.1938

20. ledna 1938 zemřel v Kemmelbachu v Rakousku P. Mag. ThDr. Vincenc Zapletal. Narodil se 15. ledna 1867 ve Vilémově u Litovle, gymnázium studoval v Olomouci a v roce 1883 zde vstoupil do řádu. Sliby složil 12. září 1884 v Olomouci a po nich nastoupil na řádové studium do Vídně. Zde 25. července 1889 přijal kněžské svěcení. Ve studiu pokračoval na Biblické škole v Jeruzalémě pod vedením P. Marie-Josepha Lagrange. V letech 1893–1929 vyučo-val na univerzitě ve Fribourgu exegezi Starého zákona a semitské jazyky. V letech 1911 a 1912 byl rektorem fribourgské uni-verzity. Je autorem řady vědeckých knih. Psal rovněž romány, ve kterých se nechal inspirovat biblickými náměty. Většinou psal v němčině. Byl členem Královské české společnosti nauk a korespondentem České akademie. Poslední léta svého života prožil u sester dominikánek ve Vídni-Hackingu. Je pohřben ve Vídni.

— Requiescat in pace —