AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Theol. Lect. Michal Kameníček

Narozen: 03.04.1862, zemřel: 20.01.1936

20. ledna 1936 zemřel v Olomouci P. Theol. Lect. Michal Kameníček. Narodil se 3. dubna 1862 ve Štěpánově na Moravě. Gymnázium vystudoval v Olomouci a zde pak vstoupil do řádu. Řeholní sliby složil 8. září 1880 v Olomouci. Studoval ve Vídni, kde dosáhl lektorátu teologie a 25. července 1884 přijal kněžské svěcení. Přednášel ve Vídni filosofii a dogmatiku. V roce 1890 byl poslán na pomoc při obnovování polské provincie. Působil jako profesor teologie v Krakově a Lvově. Po návratu do provincie v roce 1893 působil jako kazatel a zpovědník ve Znojmě, Litoměřicích, Uherském Brodě, Retzu a Šoproni. Po obnovení české provincie vyučoval filosofii, dogmatiku a sociologii na provinčním učilišti v Olomouci, později působil jako kazatel v Litoměřicích, Praze a Olomouci. Zajímal se o přírodu, sbíral léčivé byliny a dokázal připravovat účinné léky. Miloval liturgii a s velkou horlivostí se věnoval zpovědní službě. Je pohřben v řádové hrobce v Olomouci.

— Requiescat in pace —