AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. ThDr. Marek Václav Žilinský

Narozen: 12.07.1921, zemřel: 10.11.2011

10. listopadu 2011 zemřel v Praze P. ThDr. Marek Václav Žilinský. Narodil se 12. července 1921 v Poličné na Moravě. Maturoval na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Poté vstoupil do řádu, sliby složil 28. září 1943 v Olomouci, kde také přijal 29. června 1948 kněžské svěcení. Teologii vystudoval na dominikánském řádovém studiu v Olomouci. V roce 1950 byl internován v koncentračním klášteře v Broumově, poté nastoupil vojenskou službu u PTP. Po propuštění v roce 1953 pracoval v manuálních profesích, následně až do roku 1981 ve Státní technické knihovně v Praze. Od poloviny 60. let intenzivně pracoval v novozákonní skupině Českého ekumenického překladu. V roce 1992 získal doktorát na HTF UK. V letech 1984-2004 vyučoval latinu a řečtinu na HTF a ETF UK. Po obnově klášterů v roce 1990 se rozhodl žít sám, mimo komunitu bratří. Nepožádal ani o přijetí do pastorace v diecézi. Pohřben je v Praze v Břevnově.

— Requiescat in pace —