AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Bruno Bárta

Narozen: 02.06.1863, zemřel: 24.10.1939

24. října 1939 zemřel v Plzni P. Bruno Bárta. Narodil se 2. června 1863 v Javornici v Čechách, vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a v roce 1884 vstoupil v Olomouci do řádu. Sliby složil 5. října 1885 a po absolvování studií ve Vídni byl 25. července 1889 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan a katecheta v Praze. V roce 1895 byl ustanoven představeným v Uherském Brodě a po skončení kadence se stal novicmistrem a podpřevorem v Olomouci. Roku 1901 byl znovu jmenován představeným v Uherském Brodě, ale už o rok později byl zvolen převorem v Praze. Zasloužil se o vybudování kláštera s kostelem Panny Marie Růžencové v Plzni. V roce 1910 byl jmenován prvním představeným tohoto kláštera a byl také prvním a dlouholetým zdejším farářem. Byl to vzorný observantní řeholník. V časopise Na hlubinu ho krátce po jeho smrti charakterizovali slovy: „Umírá vlastní tvůrce samostatné české provincie dominikánské ... P. Bruno Bárta. Zjev tvrdý, přísný, člověk, který se nemazlil ani s lidmi, ani se slovy. ... Jeho život byl řetězem tuhé práce, přísné sebekázně, bojů a zápasů o desetitisíce duší.“ (Na hlubinu 1939, 637–638). Je pohřben v Plzni.

— Requiescat in pace —