AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Odilo František Blaise

Narozen: 19.09.1913, zemřel: 17.09.1980

17. září 1980 zemřel ve Sloupu u České Lípy P. Odilo František Blaise. Narodil se 19. září 1913 v Uherském Brodě. Po ukončení gymnaziálních studií vstoupil do řádu, 29. září 1933 složil v Olomouci řeholní sliby a 29. června 1938 přijal kněžské svěcení. Působil v Praze, byl pověřen výchovou mladých juvenistů v Praze a za války v Řevnicích a vyučoval náboženství na gymnáziu na Žižkově. V říjnu 1942 vystoupil z řádu a pracoval jako diecézní kněz. Po válce spolupracoval s litoměřickým biskupem Štěpánem Trochtou na duchovním oživení severočeského pohraničí. Působil jako kaplan v Bohosudově. Za komunistické totality se Bohosudov stal internačním táborem, kde bylo soustředěno přes 400 řeholnic. Fr. Odilo se jim podle svých sil snažil sloužit. Dne 18. dubna 1951 však byl odvezen do internace v Želivě. Po propuštění pracoval v civilním zaměstnání, od roku 1968 v pohraničních farnostech litoměřické diecéze. Poslední léta svého života působil jako duchovní správce sester sv. Vincence ve Sloupu u České Lípy a před smrtí byl znovu přijat do společenství řádu sv. Dominika. Je pohřben v řádovém hrobě v Litoměřicích.

— Requiescat in pace —