AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Lect. ThDr. Prokop Karel Švach

Narozen: 25.10.1907, zemřel: 15.01.1975

15. ledna 1975 zemřel v Lukově u Zlína v domově Křížových sester P. Lect. ThDr. Prokop Karel Švach. Narodil se 25. října 1907 ve Valašských Kloboukách, gymnázium studoval u jezuitů v Praze-Bubenči. V roce 1927 vstoupil do řádu a 29. září 1928 v Olomouci složil řeholní sliby. Zde začal studovat filosofii a od roku 1931 pokračoval ve studiu v Le Saulchoir v Belgii a Římě. Kněž-ské svěcení přijal 2. července 1933 v Římě. Dne 17. června 1936 získal na Angeliku doktorát teologie. Po návratu do vlasti vyučo-val na řádovém studiu v Olomouci exegezi Starého a Nového zá-kona a působil jako redaktor měsíčníku Vítězové. V roce 1947 byl ustanoven představeným v Litoměřicích a současně vyučoval exegezi Nového zákona v litoměřickém diecézním semináři. V roce 1950 byl internován v Broumově. Z internace byl propuštěn ještě v roce 1950 a byl poslán jako administrátor do České Třebové. Zde několik let horlivě působil. Za neuposlechnutí příkazu státní správy, aby nedělní mši svatou přesunul kvůli brigádě z dopoled-ne na večer, mu byl odňat státní souhlas. Pracoval pak v továrně jako dělník. Dne 15. listopadu 1967 jej přijaly Křížové sestry jako svého duchovního správce do Lukova. Sestry zde pracovaly v domově důchodců a fr. Prokop tak měl možnost posloužit nejen se-strám, ale i starým a nemocným obyvatelům domova. V době po-litického uvolnění po roce 1968 vypomáhal velmi ochotně v lukovské farnosti. Je pohřben v dominikánské hrobce v Olomouci.

— Requiescat in pace —