AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Václav Bubeník

Narozen: 18.03.1863, zemřel: 13.01.1944

13. ledna 1944 zemřel v Praze P. Václav Bubeník. Narodil se 18. března 1863 v Cakově u Olomouce. Gymnázium studoval v Olomouci, kde dozrálo také jeho řeholní povolání. Vstoupil do řádu a 12. září 1882 v Olomouci složil řeholní sliby. Studoval na řádo-vém učilišti ve Vídni, kde 20. března 1886 přijal kněžské svěcení. V roce 1887 byl asignován do Prahy a už v roce 1890 byl zvolen pražským převorem. Byl jím tři kadence do roku 1902. Hned na to byl zvolen převorem v Olomouci, a když byla 14. září 1905 ob-novena česká provincie, jmenoval ho magistr řádu Hyacint Cor-mier jejím prvním provinciálem. Toto oficium zastával dvě kadence do roku 1914. V roce 1917 byl zvolen převorem v Olomouci a v roce 1918 na provinční kapitule v Praze znovu provinciálem. V úřadu byl opět dvě kadence do roku 1926. V letech 1926–1930 byl znovu převorem v Praze a na provinční kapitule v roce 1930 byl po páté zvolen českým provinciálem. Po skončení úřadu v roce 1934 byl znovu zvolen pražským převorem. Když v roce 1937 skončil úřad, bylo mu již 74 let. Žil pak v pražském klášteře až do své smrti. Je pohřben v Praze.

— Requiescat in pace —