AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

P. Mikuláš Josef Lexmann

Narozen: 28.10.1899, zemřel: 17.07.1952

17. července 1952 zemřel v internačním klášteře v Králíkách P. Mikuláš Josef Lexmann. Narodil se 28. října 1899 v Bobotách u Trenčína, gymnázium studoval v Budapešti a po maturitě vstoupil do řádu v rakousko-uherské provincii. Řeholní sliby složil 22. listopadu 1917 v Štýrském Hradci. Studoval ve Vídni a Štýrském Hradci, kde 29. července 1923 přijal kněžské svěcení. Působil jako kazatel, později v letech 1934–1936 jako převor v Košicích. Když byl v roce 1927 košický klášter připojen k české provincii, fr. Mikuláš v české provincii zůstal. Působil i v Praze a ve Znojmě. Za 2. světové války působil v Šoproni a Vásváru. Byl redaktorem časopisu Svätý ruženec. Za svou horlivou apoštolskou činnost se už v roce 1948 dostal do vyšetřovací vazby v Bratislavě. V dubnu 1950 byl internován a pak převážen z místa na místo. Naposledy byl v Králíkách, kde nelidské životní podmínky uspíšily jeho smrt. Je pohřben ve svém rodišti v Bobotách.

— Requiescat in pace —